V poročilu so podrobneje predstavljene dosedanje aktivnosti resorjev, tako glede sprejetih predpisov, posodobitve evidenc, poročanja drugim organom, kot tudi glede ostalih postopkov, povezanih z arbitražno razsodbo. Postopki večinoma potekajo v skladu s predvidenim načrtom, prebivalci izvršujejo dane jim pravice in so v večji meri že skoraj realizirane, so po seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje (Ukom). Vladna medresorska skupina za implementacijo arbitražne razsodbe, ki je bila imenovana 6. julija 2017, nadaljuje z dosedanjimi nalogami koordinacije pristojnih ministrstev in služb na to temo. Pri implementaciji arbitražne razsodbe so posebno pozornost namenili zakonu o ureditvi določenih vprašanj zaradi razsodbe, ki se neposredno dotika prebivalcev, na katere ima neposreden vpliv.

Po zadnjih podatkih Ukoma je Slovenija za preselitev tistih, ki so po arbitraže ostali na drugi strani meje, izrazili pa so željo po preselitvi na slovensko stran, že izplačala 1,94 milijona evrov, znesek pa bo na koncu najverjetneje znašal 2,79 milijona evrov. Ministrstvo za javno upravo je do 20. decembra lani prejelo skupaj 38 tovrstnih vlog, ki se nanašajo na skupno 98 oseb. Največ, 24 vlog, je bilo vloženih na območju upravne enote (UE) Piran, po sedem pa na območjih UE Ljutomer in Metlika. Pravnomočnih je že 30 odločb, za 26 pa so bila že izvedena izplačila. Še štiri vloge čakajo na pravnomočnost, štiri pa še na odločitev.

Na področju kmetijstva in ribištva je sklad kmetijskih zemljišč in gozdov prejel 32 vlog za zemljišča na območju UE Lendava v skupni površini nekaj več kot sto hektarov. Stroški zagotovitve zemljišč upravičencev so bili ocenjeni na 200.000 evrov. V občini Metlika se bo preselila tudi ena kmetija, za kar bo Slovenija občini povrnila nekaj manj kot 14.000 evrov. Nekaj več kot 183.000 evrov je bilo namenjenih za povračilo ribičem zaradi oviranega ribolova in s tem izpada dohodka. V prvem šestmesečnem obdobju je bilo za 56 upravičenih vlog izplačanih 87.750 evrov, v drugem pa za 62 upravičenih vlog 95.500 evrov. Še 816 evrov je bilo namenjenih za povračilo škode na ribolovnem orodju oziroma plovilu.

Lani je bilo nekaj več kot 48.000 evrov namenjenih za stroške pravne pomoči slovenskim ribičem v postopkih, ki sta jih proti njim sprožila hrvaška policija in ribiški inšpektorat, ker so lovili v slovenskem morju, a pri tem prečkali hrvaško sredinsko črto. Glede na razpoložljive podatke je bilo vloženih že preko 220 ugovorov zoper izrečene kazni, ki še vedno prihajajo. Skupaj naj bi znesek glob in stroškov postopka že presegal 232.000 evrov. Še 27.400 evrov je bilo do 30. novembra lani namenjenih za nadomestila zaradi zmanjšanega obsega vračila trošarine. Prejeli so 29 vlog, ki so bile vse rešene. Vse vloge, razen ene, so bile rešene pozitivno.