Po skoraj petih urah je enajsterica novoizvoljenih svetnikov na konstitutivni seji sledila poročilu občinske volilne komisije in za novega župana občine Šmarješke Toplice vendarle potrdila Marjana Hribarja. Volilna komisija je 14. decembra po številnih zapletih, ugovorih in razsodbi upravnega sodišča presodila, da je Hribar zbral 1017 glasov, Krnčeva pa 1015. Hribar je tako v sredo okoli 23. ure zaprisegel kot novi župan, toda za zaprtimi vrati. Svetniki so namreč sprejeli predlog, da po dobri uri sejo v točki, ko naj bi obravnavali pritožbo Krnčeve v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi na voliščih in glasovali o županu, zaprejo za javnost. Pred tem so zastopniku Krnčeve Damijanu Gregorcu dali nekaj minut za obrazložitev pritožbe, nato pa se zaprli v sejno sobo občine. Pred vrati je tako ostalo kakšnih 40 podpornikov enega in drugega kandidata, skupaj z novinarji, obema kandidatoma ter njunimi pravnimi zastopniki.

Da so sejo in župansko zaprisego na predlog »njegovega« občinskega svetnika Gašperja Gregorčiča zaprli za javnost, se novemu županu Hribarju ne zdi sporno. »Tako so se pač odločili, to je njihova pravica,« je dejal takoj po seji. Nasprotno pa je zastopnik Krnčeve prepričan, da je bilo na seji »veliko spornega in po mojem mnenju tudi pravno nepravilnega, od tega, da so izključili javnost brez ustrezne dejanske podlage, do tega, da so omejili možnost predstavitve vsebine pritožbe na tri minute, pa še nekaj drugih stvari. Po poslovniku sicer imajo možnost izključitve javnosti, vendar v točno določenih primerih, kakršnega pa tukaj ni bilo. Skratka, po mojem mnenju je bilo na seji marsikaj spornega.« Gregorc je opozoril tudi na dejstvo, da po seji ni bilo nikakršnega uradnega seznanila o zaključku seje in o izidih glasovanja glede njune pritožbe. »Glede na zaprisego župana pač sklepamo, da je bila naša pritožba zavrnjena,« je nekoliko hudomušno odvrnil Gregorc. Krnčeva je že napovedala tudi pritožbo na upravno sodišče.

Z izvolitvijo je Hribarju, ki je danes svoj delovni dan že preživel na šmarješki občini, prenehala funkcija direktorja Zavoda Novo mesto. S Krnčevo sta tako že opravila primopredajo županskih poslov. »Primopredaja je bila povsem vsebinske narave, skupaj sva šla čez vse ključne projekte. Opravil sem prve sestanke s sodelavci, obiskal najemnike v občinski stavbi, to je zobozdravstvo, zdravstveno ambulanto in lekarno, ter skupaj z direktorjem občinske uprave obiskal osnovno šolo in vrtec. Ugotavljam, da so stvari vzorno urejene in da prevzemam občino v dobrem stanju,« je dejal.