Sodoben poslovno-logistični center na obrobju mesta ob cesti Trebnje–Mirna je trebanjska komunala začela graditi maja lani. Kot za zdaj kaže, bodo dela zaključena po načrtih, to je v enem letu, skoraj 80 zaposlenih se bo tako iz središča mesta v nove upravne prostore preselilo konec maja ali v začetku letošnjega junija. Bistveno boljši pogoji od dosedanjih bodo tudi za vso opremo in okoli 40 vozil, ki bodo vsa imela svoj prostor pod streho. Novi logistični center naj bi tako zadoščal potrebam trebanjske komunale za prihodnjih 30 let, pravi njen direktor Stane Tomšič.

Da dejavnost komunale ne sodi v središče mesta in bi jo bilo najbolje preseliti, so občine soustanoviteljice trebanjske komunale razmišljale že več let. »Za izvajanje vseh naših aktivnosti potrebujemo ogromno opreme, kar seveda za seboj potegne veliko logistike in s tem obremenjevanje središča mesta. To se je še posebej pokazalo v zadnjih letih, ko smo izrazito povečali obseg svojih dejavnosti in s tem tudi vozil in opreme,« pravi Tomšič. Ker pa nimajo primernih prostorov ali pa so zelo dotrajani, opremo in vozila skladiščijo na neustreznih mestih, tudi kar na prostem. Tako bi morali v vsakem primeru objekte bodisi obnoviti bodisi se preseliti na drugo lokacijo.

Namesto komunale kulturni center

Dodaten impulz, da je treba čim prej najti novo lokacijo, pa je bila odločitev občine, da je prav območje sedanjih operativnih prostorov komunale najprimernejše za nov kulturni center, ki naj bi ga gradili v prihodnjih letih. Komunala je tako začela iskati primerno lokacijo na obrobju mesta, leta 2017 kupila ustrezno zemljišče, lani prišla do projektne dokumentacije, izbrala izvajalca in v maju začela gradnjo.

Kot dodaja Tomšič, se je komunala v zadnjih letih med drugim povsem na novo začela ukvarjati z vzdrževanjem občinskih cest, tako zdaj skrbi za 650 kilometrov cest. Postala je izvajalec in investitor javne službe oskrbe s toplotno energijo, začela se je ukvarjati s pogrebno dejavnostjo ter razširila še nekatere druge. »Iz tržnih dejavnosti nam ostane dobiček, ki je tudi vir za financiranje objektov nove komunale. Celotna naložba je vredna 3,5 milijona evrov, od tega smo že zagotovili pol milijona lastnih sredstev, preostalo pokrivamo s pomočjo dolgoročnega kredita,« pojasnjuje Tomšič in ob tem zagotavlja, da če bo komunala poslovala v takem obsegu kot sedaj in če bo še naprej dobro sodelovala s štirimi občinami soustanoviteljicami, novogradnje občani ne bodo občutili na svojih položnicah.

Komunala, ki poleg trebanjske pokriva tudi občine Mirna, Mokronog - Trebelno in Šentrupert, v zadnjih letih skladno s povečanjem obsega dejavnosti raste tudi po finančnih kazalnikih in številu zaposlenih. Leta 2012 je imela nekaj več kot 50 delavcev, opravljala pa je predvsem obvezne gospodarske javne službe varstva okolja in imela dobra dva milijona prometa, medtem ko je lani beležila več kot šest milijonov evrov prihodkov.