V Šmarjeških Toplicah so včeraj na konstitutivni seji potrdili mandate novoizvoljenim enajstim občinskim svetnikom. Glede potrditve mandata županu Marjanu Hribarju, ki ga je občinska volilna komisija po številnih zapletih in odločitvi upravnega sodišča glede enega od Hribarjevih ugovorov imenovala 14. decembra, pa se je po pričakovanjih zapletlo. Damijan Gregorc, zastopnik protikandidatke in dosedanje županje Bernardke Krnc, je vložil pritožbo na odločitev volilne komisije, začasna mandatna komisija pa si je po Gregorčevi kratki obrazložitvi pritožbe vzela več kot dve uri za njeno preučitev. Do zaključka naše redakcije odločitev komisije še vedno ni bila znana. Že pred tem pa so občinski svetniki izglasovali predlog, da pri peti točki, to je obravnavi poročila o izidu županskih volitev, izključijo javnost. Na sejo je namreč prišlo tudi kakšnih 30 podpornikov obeh kandidatov.

Gregorc je v pritožbi ponovno opozoril na napako občinske volilne komisije v poročilu o izidu volitev, v katerem je komisija, ki jo vodi Fredi Bančov, napačno zapisala število veljavnih glasovnic, prejšnji teden pa s sklepom to »očitno pisno pomoto« odpravila. Kot se je izkazalo včeraj, se ji je v končnem poročilu spet primerila napaka, kar je po mnenju Gregorca zadosten razlog za »ponovno preverjanje stanja« ali celo za ponovitev volitev, saj »na podlagi takih napak pada verodostojnost volilne komisije«. Preostale točke pritožbe so se nanašale na domnevno sporne dogodke na voliščih v Šmarjeti in Beli Cerkvi, zaradi katerih bi morali po mnenju Gregorca bodisi še enkrat preveriti vse sporne glasovnice bodisi ponoviti volitve.

V primeru, ki se je zgodil na volišču v Šmarjeti, naj bi namesto osebe, ki je bila na dan volitev v institucionalnem varstvu, volil njen sorodnik. »Volilna komisija je zadevo predala celo državnemu tožilstvu, kar nedvomno kaže na to, da so bile na tem volišču nepravilnosti.« Drugi primer se nanaša na dogodek v Beli Cerkvi, kjer je občinska volilna komisija na podlagi mnenja upravnega sodišča sporno glasovnico, ki je bila v prid Krnčevi, opredelila za neveljavno. Oseba, ki je oddala to glasovnico, je nato, kot pojasnjuje Gregorc, pred notarjem podpisala izjavo, v kateri je pojasnila dogajanje na volišču in tudi, kako je glasovala. V tretjem primeru pa se je volilka zgolj podpisala nad imenom protikandidata. Gregorc je včeraj vložil še dopolnitev pritožbe, ki se nanaša na domnevno sporno dogajanje v času same volilne kampanje. Po njegovem mnenju bi ti dogodki lahko imeli celo znake kaznivega dejanja.