»S strani vseh direktorjev zavodov sem dobil zagotovilo, da je varnostna situacija v zaporih ustrezna in obvladana. Seveda obstajajo določena varnostna tveganja, kot vedno, sta pa bila dva nedavna dogodka vsak na svoj način dodaten razlog oz. povod za to, da so se varnostni ukrepi in postopki natančno preverili, dopolnili in da se je tudi nadzor nad izvajanjem teh postopkov intenziviral,« je po srečanju z najodgovornejšimi za varnostne razmere v slovenskih zaporih v izjavi medijem danes dejal Podržaj. »Zaenkrat posebnih ukrepov oziroma sistemskih sprememb ne potrebujemo,« je zagotovil. Ob tem je napovedal, da bodo v skladu s spremembo pravilnika o pooblastilih in delu pravosodnih policistov, ki so stopile v veljavo lani decembra, torej še pred pobegom v Kopru, v dveh mesecih pripravili potrebne spremembe temeljih aktov o načrtih varovanja in po potrebi tudi drugih aktov, ki urejajo življenje in delo v zaporih. Potrebna bi bila sicer tudi posodobitev zastarelih videonadzornih sistemov, a denarja za to po Podržajevih besedah še ni. Stala naj bi 800.000 evrov, še dodatnih 200.000 evrov pa vzdrževanje.

Konkretnih varnostnih tveganj v zaporih Podržaj javno ni mogel izpostaviti, »dejstvo pa je, da obstajajo v vseh sistemih varovanja šibkejše točke, ki jih je treba najprej identificirati in se nato nanje ustrezno odzvati«. Logična posledica nedavnih dogodkov je bila tako po njegovih besedah tudi preveritev takšnih situacij.

Glede trenutne varnostne situacije v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob, kjer je kaznjenec v ponedeljek okoli poldneva z jedilnim nožem napadel pravosodnega policista, je Podržaj povedal, da je nedvomno zaradi tega varnostna situacija v zaporu na Dobu, pa tudi v drugih zaporih, boljša, saj pristojni »bolj pazijo na to, kako se delovne naloge izvajajo«. Drugi ukrepi po Podržajevi oceni niso potrebni, bodo pa še ta teden obsojenca premestili z Doba. Tudi zato, da se ne poglablja stiska tistih, ki so bili tako ali drugače vpleteni v incident, je dejal Podržaj. Tako napadenemu, ki je bil že v ponedeljek v večernih urah izpuščen iz bolnišnice, kot drugim vpletenim je bila ponujena tudi psihosocialna pomoč.

Obsojenec, ki je zdaj v posebnem prostoru za izločitev, je uporabljal modem za brezžični internet, ki pa v zaprtem delu zavoda Dob ni dovoljen. Sprožilni element za napad, kot je dejal Podržaj, je bil torej, ko je bil seznanjen, da mu bo računalnik začasno odvzet. Podržaj je ob tem ponovil, da obsojenec ni bil agresiven in tako zavrnil nekatere neuradne informacije. Večjih težav z njim po njegovih navedbah niso imeli, je pa pisal veliko pritožb na najrazličnejše naslove. Glede pregledovanja zapornikov po vračanju z izhodov, ki jih ne opravljajo več, je Podržaj povedal, da so lani v določenem obdobju po vračanju z izhodov avtomatično pregledovali vse zapornike, a je predvsem v ženskem zaporu na Igu prišlo do pritožb zaradi domnevno pretiranega poseganja v osebno integriteto zaprtih. Varuh človekovih pravic in ministrstvo za pravosodje sta zato odločila, da morajo pravosodni policisti opustiti avtomatično pregledovanje vseh zapornikov. »Možnost prepovedanih predmetov v zaporu je na ta način povečana, na drugi strani pa smo vsaj delno razbremenili pravosodne policiste,« je pojasnil.