V sodelovanju z zunanjimi partnerji je celjska občina lani preizkusila tri različne metode, ki jih je mogoče uporabiti pri obnovi okoljsko in prostorsko degradiranega območja stare cinkarne.

»Preizkusili smo tudi metodo prekrivanja tal z ustrezno mešanico organomineralnega substrata, ki so jo zasnovali na oddelku za kmetijsko ekologijo in naravne vire Kmetijskega inštituta Slovenije in je primerna tudi za zelenice, parke, poti ob prometnicah in preostala območja, kjer so tla onesnažena s težkimi kovinami,« pove Mojca Grušovnik iz službe za stike z javnostjo celjske občine.

Grušovnikova dodaja, da so na Kmetijskem inštitutu Slovenije aktivni substrat pripravili iz komposta, mineralnih tal in mineralov zeolita, ki vežejo težke kovine. Da bi določili primerno mešanico vseh sestavin, so pred nekaj meseci v rastlinjaku Infrastrukturnega centra Jablje izvedli lončni poskus. Za kontrolni rastlini so izbrali ozkolistni trpotec in zelenjadnico, rastlini, ki v večji meri vsrkavata težke kovine iz tal.

Na testno območje posejali travo

Metodo, ki so jo strokovnjaki Kmetijskega inštituta Slovenije preizkusili v kontroliranih razmerah rasti v rastlinjaku, so želeli preizkusiti še na degradiranem območju stare cinkarne.

»Na območju stare cinkarne so pred nekaj tedni začeli pilotno izvedbo na testnem polju in poskusili sanirati tla, pri čemer pa onesnažene zemljine niso izkopavali. Delavci javnega podjetja Simbio, ki izvajajo pilotni poskus, so ogradili sto kvadratnih metrov veliko zemljišče in ga prekrili z geotekstilom. Nanj so nasuli mešanico organske komponente kompostiranega zelenega reza, zeolitne moke in mineralne komponente neonesnažene zemlje z območja Slovenskih Konjic,« razloži Grušovnikova. Na tako pripravljeno testno območje so posejali travo in uredili zasaditev. Tam nameravajo postaviti tudi panoje z vsebinskim in slikovnim gradivom o virih onesnaženja tal, poti onesnažil v človekovo telo in predstavitev načina sanacije z ozelenitvijo.

Delavci Simbia bodo testno območje urejali, oskrbovali in negovali tako kot preostale parkovne površine, nad njihovim delom pa bodo bedeli strokovnjaki Kmetijskega inštituta Slovenije.