Abanka v devetmesečju s 53,5 milijona evrov čistega dobička

Abanka je v prvih devetih mesecih letos ustvarila 53,5 milijona evrov čistega dobička, kar je dobrih 10 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani. Čiste obresti so se v okolju zelo nizkih obrestnih mer znižale za 18 odstotkov na 44,9 milijona evrov, čiste opravnine pa so bile približno tolikšne kot lani in so znašale 28,2 milijona evrov. Kot so ob objavi devetmesečnega poslovanja na spletnih straneh Ljubljanske borze zapisali v Abanki, banka še naprej intenzivno racionalizira svoje poslovanje, kar se je odrazilo v stroških poslovanja. Ti so bili v prvih devetih mesecih letos za 2,5 odstotka oziroma za 1,3 milijona evrov nižji kot v primerljivem obdobju lani in so znašali 50,3 milijona evrov.

Skupina Sava Re s skoraj 40-odstotno rastjo čistega dobička

Skupina Sava Re je v prvih devetih mesecih zbrala 430,3 milijona evrov bruto premij, kar je 5,2 odstotka več kot v tem času lani. Čisti dobiček se je povečal za 39,2 odstotka na 29,1 milijona evrov. V zavarovalnici ocenjujejo, da bodo konec leta dosegli načrtovan dobiček, ki je med 37 in 39 milijonov evrov.

Cinkarna Celje v devetmesečju ob manj prihodkih z večjim dobičkom

Cinkarna Celje je v devetmesečju ustvarila 134,03 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar na letni ravni predstavlja 6,7-odstotni padec. Padec je posledica izredno visoke količine pigmenta na trgu in splošnega upadanja optimizma v gospodarstvu, so navedli v podjetju, ki je v tem času čisti dobiček povečalo za 10 odstotkov na 27,9 milijona evrov.