S projektom Od pridelka do izdelka želijo spodbuditi in usposobiti ciljne skupine za pridelavo in predelavo sadja in žit na Gorenjskem. Omenjeno delo je lahko tudi dodatna dejavnost na kmetiji, ki pa lahko za kmetijo pomeni dodatni vir zaslužka, menijo v vodilnem partnerju projekta, Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj. Za tiste, ki jih stvar zanima, so pripravili brezplačne delavnice. Najprej so udeleženci spoznavali podjetniške vsebine in pridobivali teoretična znanja za pridelavo sadja v travniških sadovnjakih. V drugem delu projekta pa bodo dejavnosti usmerjene v pridobitev teoretičnih znanj za pridelavo žit in doseganje dodane vrednosti sadja in žit.

Prvi sklop treh brezplačnih delavnic Dopolnilna dejavnost – nova priložnost za kmetijo, Davčne obveznosti kmetije z dopolnilno dejavnostjo in Kako bolje prodati svoj pridelek oziroma izdelek je potekal prejšnji tednu v Gozdu - Martuljku, Naklem in Stari Fužini. Projekt je bil lani potrjen pri Lokalni akcijski skupini Gorenjska košarica. Sofinancirata ga Evropska unija iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Prijavitelj in vodilni partner projekta Kmetijsko gozdarski zavod Kranj je k partnerskemu sodelovanju povabil Biotehniški center Naklo, Društvo žensk z dežele občine Radovljica in Društvo kmečkih žena Kranj. pe