»Kamniti Janezov most na Ribčevem Lazu, kjer so že vidne razpoke, se pod težo turistov poleti ne bo podrl,« po tem, ko so posnetki razpok zakrožili po medijih, zatrjuje bohinjski župan Jože Sodja. Medtem ko so na direkciji za infrastrukturo s pojasnili zelo skopi, je župan pojasnil: »Na direkciji so občini Bohinj zagotovili, da statika mostu ni problematična. Zato ne držijo navedbe, ki se v zadnjem času pojavljajo v javnosti, da bi se most lahko poleti, ko je na njem veliko turistov, porušil. Kot so pojasnili na direkciji, se bodo najprej lotili reševanja odmika ograje, kjer so vidne globoke razpoke.«

Posebna previdnost ob pluženju

Po županovih besedah se na direkciji že pripravljajo na to, da bodo ograjo zaščitili pred nadaljnjim odmikanjem. »Velik problem bi bil lahko sneg pri pluženju. Odprtina med mostom in ograjo je ponekod široka že 10 centimetrov in pritisk snega pri pluženju bi jo lahko še povečal. Ali bodo na direkciji le plužno službo opremili z navodili ali pa bodo ograjo fizično zaščitili pred odmikanjem še pred obilnejšimi padavinami, pa nam na občini še ni znano,« dodaja Sodja in opozarja, da je za obnovo mostu zadolžena direkcija, občina pa po svojih močeh lahko le »izvaja pritisk nanjo«.

Kot so zapisali na direkciji, je ta pri izvajanju obdobnih pregledov ugotovila »slabo stanje objekta Janezov most v Bohinju«. »Trenutno se pripravlja projektna rešitev za sanacijo poškodb na objektu, ki pa jo je treba uskladiti tudi z zavodom za varstvo kulturne dediščine,« so navedli. Izbor izvajalca sanacije in izvedba bosta, so dodali, sledili pridobitvi soglasja omenjenega zavoda. »Predvidoma bo objekt saniran še pred poletno turistično sezono.«

Celostno prenovo pa bo most, podrobneje pojasnjuje župan Sodja, dočakal predvidoma jeseni. »Tako so nam zagotovili na direkciji, vendar bo treba čas obnove prilagoditi zaprtju ceste med Staro Fužino in Bohinjsko Češnjico, ki jo bodo obnavljali,« opozarja. Do jeseni bodo, so občini pojasnili na direkciji, pripravili projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo mostu, ki je po njihovem potrebna glede na starost objekta.

Znamenitost z razglednic in fotografij

Kot pojasnjujejo v župniji Srednja vas v Bohinju, je slikovita cerkvica svetega Janeza Krstnika pri mostu podružnica njihove župnije. »Stoji na vzpetinici ob Bohinjskem jezeru in skupaj s kamnitim mostom predstavlja eno največjih znamenitosti Bohinja. Zgrajena je bila že pred letom 1300 in predstavlja pomemben kulturnozgodovinski spomenik, zato je tudi spomeniško zaščitena,« poudarjajo na svoji spletni strani. Janez Krstnik, po katerem se cerkev in most imenujeta, je bil znan verski voditelj iz prvega stoletja našega štetja in po zapisih največje spletne enciklopedije velja za pomembnega predhodnika krščanstva.

Tako Janezov most kot cerkev z delom Bohinjskega jezera sodita med najbolj razpoznavne podobe Bohinja in krasita številne razglednice, letake in članke o Bohinju. Janezov most je predvsem poleti močno oblegan. Zaradi svoje lege ponuja izjemne razglede na Bohinjsko jezero, obiskovalci tam zato tudi pogosto fotografirajo, ter na drugi strani na Jezernico, še eno bohinjsko znamenitost. Gre namreč za reko, v katero se steka voda iz Bohinjskega jezera. Kot povedo v Turizmu Bohinj, je to druga najkrajša reka v Sloveniji, ki se od sotočja z Mostnico, le približno 100 metrov nižje od Janezovega mostu, imenuje Sava Bohinjka. Obenem pa čez omenjeni most vodi tudi prometna povezava med Zgornjo in Spodnjo Bohinjsko dolino, zato čez most predvsem med poletno turistično sezono pelje veliko osebnih vozil in avtobusov ter transportnih vozil.