Pocenitev surovin in težave v evropskem bančnem sistemu so povzročile, da so bili finance, energija ter materiali in surovine najmanj donosni sektorji. Pri evrskih obveznicah je bil najdonosnejši segment državnih obveznic, vlagateljem so zagotovile enoodstotno donosnost. Drugače od leta 2017 so bile podjetniške obveznice zunaj naložbenega razreda (high-yield) najmanj donosne. In kaj se bo dogajalo letos? Powell in sodelavci so decembra lani vztrajali pri svojem in izvedli še četrti dvig obrestne mere v letu 2018, deveti v trenutnem obdobju zategovanja. Kljub vsemu so dogodki, povezani s signali o upočasnjevanju globalnega ter tudi domačega gospodarstva, povzročili spremembo v komunikaciji Feda. Postali so znova dovzetnejši za sprotne podatke, število pričakovanih dvigov obrestnih mer v letu 2019 pa se je zmanjšalo na enega ali dva. Trgovinske ovire in uvedba ameriških carin bodo letos stalnica. Čeprav je groba zunanjetrgovinska retorika nekoliko potihnila in so se napetosti med ZDA in Kitajsko nekoliko umirile, ostaja tveganje, da bo Trumpova administracija znova negativno presenetila. Negativen trend anketnih kazalnikov na evrskem območju povzroča predvsem proizvodni sektor, medtem ko se storitveni sektor še drži. Šibka je dinamika novih naročil, v Franciji in Italiji je v predelovalni industriji po mnenju podjetij že zaznati krčenje. Zadnje lansko četrtletje je znova zraslo število tistih, ki pričakujejo poslabšanje gospodarske aktivnosti v naslednjih šestih mesecih. ECB je s koncem leta 2018 končala odkupe dolžniških vrednostnih papirjev (pri čemer bodo za zdaj zapadle glavnice investirali nazaj v vrednostne papirje). S tem bilanca centralne banke ne bo več rasla, obrestna mera za odprto ponudbo mejnega depozita naj bi se po pričakovanjih prvič dvignila v zadnjem delu leta 2019.

Gospodarska dinamika na trgih v razvoju je solidna, čeprav se tudi tam revidirajo ocene rasti navzdol. Med večjimi državami je največ pozornosti namenjene Kitajski, kjer je vse več opozorilnih znamenj o ohlajanju gospodarstva. Svetovno gospodarstvo je doseglo (ponekod celo preseglo) cikličen vrh, na poti upočasnjevanja pa očitno ni sinhronosti, kot smo je bili vajeni v minulih letih. Položaj narekuje nenehno spremljanje razmer in pogostejše preverjanje naložbenih usmeritev.