Kot je po današnji seji vlada zapisala na Tumblrju, je notranje ministrstvo preseglo kvoto prošenj za mednarodno zaščito, ki jih lahko kakovostno in nemoteno obravnava z rednimi kadrovskimi, finančnimi, materialnimi in logističnimi zmogljivostmi. Glede na statistične podatke so že od aprila 2018 izpolnjeni pogoji za aktiviranje tretje faze povečanja, zato kadrovske zmogljivosti in prostorske kapacitete ne zadoščajo za nemoteno izvajanje dela na področju postopkov mednarodne zaščite. Število prošenj za mednarodno zaščito je od aprila do septembra 2018 namreč višje od 250 na mesec.

Kontingentni načrt pri aktiviranju prve, druge in tretje faze predvideva dodatnih 32 zaposlitev za določen čas, zagotovitev dodatnih poslovnih prostorov, opremo za delo in štiri vozila. Navedeno se nanaša izključno na izvajanje postopkov mednarodne zaščite in ne posega na izvajanje kontingentnega načrta v delu, ki se nanaša na zagotavljanje oskrbe in nastanitve prosilcev za mednarodno zaščito, so še izpostavili na vladi.