Sodni epilog dobivajo sporni posli, ki so pomagali sesuti gospodarski sistem Nadškofije Maribor in so za seboj zapustili gigantsko dolžniško luknjo. Na predobravnavni narok na mariborskem okrožnem sodišču so danes bili vabljeni Andrej Mesarec, nekdanji lastnik in direktor cerkvenega »nabiralnika« Forš, ter bivši predsednik in članica uprave Zvon Ena Holdinga Simon Zdolšek in Mateja Vidnar Stiplošek.

Tomaž Bauman iz specializiranega državnega tožilstva jim očita, da so v sostorilstvu dvakrat zlorabili položaj, s čimer so Zvon Ena Holdingu pridobili več kot tri milijone evrov protipravne premoženjske koristi. Tožilčeva obtožnica se osredotoča na kupoprodaje delnic dveh argentinskih podjetij, za katere je Zvon Ena Holding leta 2006 odštel kar devet milijonov evrov. Nakup mu je financirala NLB, ki je v stečajnem postopku prijavila za več kot 73 milijonov evrov terjatev.

Milijoni za nakup ničvrednih delnic

Sadowa je bila nekoč velika mesnopredelovalna tovarna z več sto zaposlenimi. Leta 2008 je padla v nerešljive likvidnostne težave. Nič kaj boljše je bilo tedaj finančno stanje podjetja Elevadores, ki je upravljalo s terminalom v pristanišču Mar del Plata 400 kilometrov južno od Buenos Airesa. Tudi nad to družbo so se že zgrinjali črni oblaki, ko je v lastniško strukturo oktobra 2009 vstopilo anonimno mariborsko podjetje Forš.

Uradni zastopnik Forša, ki je imelo sedež registrirano v škofijskem dvorcu Betnava, je bil obtoženi Andrej Mesarec, dejanska poslovodja pa naj bi bila soobtožena Simon Zdolšek in Mateja Vidnar Stiplošek.

Soobtoženi so po prepričanju tožilstva oktobra 2009 izpeljali škodljivo kupoprodajo 25-odsotnega lastniškega deleža v družbah Sadowa in Elevadores v skupni vrednosti 6,9 milijona evrov. Vendar Forš ni imel dovolj denarja za nakup vseh delnic in je zato novembra 2010 plačal le 769.197 evrov za delnice Sadowe, ostale delnice pa je Zvon Ena vzel nazaj, trdi tožilstvo. S poslom je holding pridobil protipravno premoženjsko korist v omenjenem znesku.

Delnice so bile namreč dejansko že ničvredne. Mesarec je še isto leto 100-odstotno slabil knjigovodsko vrednost tega premoženja. Forš je od leta 2013 v stečaju. Največji upnik je NLB, v kateri je za financiranje cerkvenih poslov skrbel Alojz Slavko Jamnik, brat ljubljanskega škofa Antona Jamnika.

Drugi posel pod obtožbo obravnava nakup argentinskih delnic od družbe PSL Storitve, ki je bilo nekoč eden največjih nedržavnih lastnikov Save. Avgusta 2010 je Sedowa že bankrotirala, pristaniško podjetje pa je bilo tik pred propadom. Kljub temu je Forš - na podlagi opcijske pogodbe iz leta 2006 - za delnice plačal kar 2,3 milijona evrov. Kupnino je poravnal s pomočjo Zvona Ena Holdinga, in sicer z avansom za nakup 33-odstotnega lastniškega deleža v podjetju Forš Tuzla. Tudi knjigovodsko vrednost teh delnic je direktor Forša zatem 100-odstotno slabil.

Stečajna upraviteljica terja več kot tri milijone evrov

Predsedujoči sodnik Danilo Obersnel je prisotne obvestil, da je stečajna upraviteljica Forša Staška Mrak Jamnik priglasila premoženjskopravni zahtevek. Od obtoženih terja plačilo več kot treh milijonov evrov glavnice s pripadajočimi zakonskimi obrestmi.

V primeru Mesarčevega priznanja krivde bi se tožilec danes strinjal z izrekom največ dveletne pogojne zaporne kazni s petletno preskusno dobo. Obtoženi, ki se doslej ni zagovarjal, na ponudbo ni odgovoril. »Ne, ne bo priznal,« je namesto njega sporočil zagovornik Franci Šošterič, ki je zatem predstavil svoj seznam predlaganih prič. Med drugim bi zaslišal nekdanjega predsednika uprave Zvon Dva holdinga Ljuba Pečeta, bivšega nadškofijskega ekonoma Mirka Kraševca in evropskega poslanca Lojzeta Peterleta.

Obtoženemu Zdolšku, ki se prav tako brani z molkom, je Bauman ponudil dveletno enotno zaporno kazen, ki bi jo smel v primeru priznanja krivde odslužiti z vikend zaporom. Tudi Zdolšek je zavrnil ponudbo. Zagovornik Dušan Pungartnik od sodišča med drugim pričakuje, da v postopek pritegne izvedenca finančne stroke, predlagal pa je tudi zaslišanje Roberta Časarja, obsojenega nekdanjega direktorja Luke Koper, ki je leta 2007 obiskal argentinsko pristanišče Mar del Plata.

Obtožena Mateja Vidnar Stiplošek je bila danes opravičeno odsotna. Pred sodnika Obersnela bo stopila 4. februarja.