Če je prvoobtoženi odvetnik Ljubo Peče začetek meseca izostal z naroka z izgovorom, da ni prejel vabila, je mariborsko okrožno sodišče zatem vendarle uspelo poslati pošto na pravi naslov. Domnevni arhitekt padle gospodarske konstrukcije Nadškofije Maribor se je zato udeležil današnjega predobravnavnega naroka. Sedenje na zatožni klopi pa se mu je očitno upiralo.

Takoj po vstopu v razpravno obravnavo je namreč pristopil h mizi, ki je rezervirana za obrambo, svojo debelo usnjeno aktovko pa je odložil na stol ob svojem zagovorniku Silvu Godniču. Predsedujoča okrožna sodnica Danila Dobčnik Šošterič je opazila Pečetovo namero. Ukazala mu je, da naj sede na zatožno klop. Peče je obstal, Godnič pa je prosil za dovoljenje, če mu sme prisesti ter se pri tem skliceval na sodni red. Vendar je sodnica vztrajala: »Ne. V prvo vrsto prosim.«

Kožo si rešuje s sodbo ustavnega sodišča

Peče ni imel izbire. Odložil je svoj plašč in sedel na zatožno klop. Ko ga je sodnica vprašala, kolikšen je njegov mesečni prihodek, je trdil, da je ta v višini minimalne plače. Na vprašanje, kako se izreka o očitkih v obtožbi, ki se nanašajo na njegovo odgovornost kot član in predsednik padlega holdinga Zvon Dva pa je odvrnil: »Nisem kriv. Ne priznavam.«

Bistveno dlje se narok zatem ni premaknil. Pečetov zagovornik je namreč predlagal kar 165 listinskih dokazov in dodal še obsežen seznam dokazov, ki bi jih izločil iz spisa. Obenem pa je predlagal, da naj se proces prekine zaradi vložene ustavne pritožbe v vzporednem postopku, ki poteka zaradi domnevno sporne hišne preiskave v Pečetovi odvetniški pisarni. Sodnica je prekinila narok za nedoločen čas.

Obramba skuša omajati zakonitost obtožnice s pomočjo okoliščine, da je Peče po poklicu odvetnik. Konkretno se sklicuje na odločitev ustavnega sodišča iz januarja 2016. Ustavni sodniki so tedaj presodili, da so nedopustna preiskovalna dejanja pri odvetniku, ki je zagovornik osebe, proti kateri teče predkazenski ali kazenski postopek, razen če tudi odvetnik sam ni osumljen kaznivega dejanja.

Na podlagi te sodbe ustavnega sodišča Peče zdaj terja, da se iz spisa izločijo vsi tisti dokazi, ki so jih preiskovalci pridobiti s pregledom računalnikov, ki sta mu bila leta 2014 in 2015 zasežena v sklopu hišnih preiskav njegove odvetniške pisarne.

Njegov zagovornik Godnič namreč trdi, da Peče v tisti fazi preiskav še ni bil med osumljenci, obenem pa je bil pooblaščenec Bojane Žižek, ene izmed formalnih lastnic razvpite »paracerkvene« družbe I.J. Storitve. Pečetova obramba je tudi mnenja, da je neustaven 244. člen kazenskega zakonika, ki določa storitev očitanega kaznivega dejanja zlorabe položaja in pravic neustaven. Zato je Godnič predlagal, da naj sodišče s tem v zvezi sproži oceno ustavnosti.

Obravnavani sodni postopek kazensko pretresa eno izmed afer, ki je podrla gospodarski sistem mariborske rimskokatoliške cerkve. Tožilec Iztok Krumpak iz specializiranega državnega tožilstva je obtožnico vložil zoper četverico. Ljubu Pečetu, Francu Ješovniku, Simonu Zdolšku in Mateji Vidnar Stiplošek očita zlorabo položaja in pravic v sostorilstvu.

Peče je bil po prepričanju tožilstva ključna oseba obravnavanega spornega posla z delnicami Luke Zadar, s katerimi so leta 2007 s pomočjo podjetja I.J. Storitve izpeljali prikriti prevzem te hrvaške družbe. Nakup so izpeljali s 17,5 milijona evrov, ki so si jih izposodili pri NLB. Banka posojenega denarja ni nikoli več videla.

Alfa in omega v aferi Luka Zadar

Pod obtožbo pa je tudi vrsta kupoprodajnih poslov in prenosov lastništva, s katerimi naj bi obdolženci zatem pomagali delnice Luke Zadar izmakniti iz stečajne mase Zvonov, s čimer so upnike oškodovali za kar 19,2 milijona evrov. Tudi v teh poslih naj bi glavno vlogo imel Peče. Podjetje I. J. Storitve, nadškofijska slamnata družba za posebne projekte, ki je bila formalni lastnik 56.000 delnic Luke Zadar, je po izvedbi številnih transakcij nazadnje pristalo v rokah domnevnega slamnatega lastnika, in sicer podjetja v lasti mariborskega taksista in poslovneža Danijela Robnika. Ta je delnice Luke Zadar nemudoma prenesel na drugo podjetje, I. J. Storitve pa novembra 2015 pahnil v stečaj.

Po prepričanju tožilstva je bil Peče dejanski lastnik podjetja I. J. Storitve, ki ga je nadškofija ustanovila zato, da sta holdinga lahko realizirala posle, ki jih sama nista mogla ali nista smela. Obdolženi advokat je v preiskavi trdil, da se je nakup delnic Luke Zadar vključil šele naknadno, ko je posel že bil udejanjen, kupnine pa niso poplačali s kreditom NLB, temveč iz drugih virov Zvon Ena Holdinga.