Novi vrhniški župan Daniel Cukjati je ob izvolitvi napovedal, da se bo najprej lotil reševanja investicije v prizidek zdravstvenega doma, s katero so imeli na Vrhniki v minulih mesecih nemalo težav. Gradnja prizidka bi morala biti namreč končana že do konca septembra, vendar so se stvari po stečaju izvajalca zapletle.

Nujna dela še niso končana

Prizidek ni bil končan do roka, obstajala je nevarnost, da bodo padavine in mraz poškodovali nedokončano zgradbo, zato je občina prekinila pogodbo in unovčila garancijo. Sredi oktobra je občina sklenila dogovor z izvajalci, katerih naloga je tudi, da poskrbijo za to, da se na objektu ne bi delala škoda. Vrednost pogodb je znašala 718.000 evrov brez davka na dodano vrednost, medtem ko je bil celoten projekt gradnje prizidka ob sklenitvi pogodbe s prvotnim izvajalcem vreden okrog 2,5 milijona evrov. Glede na dogovor so imeli izvajalci 45 dni časa, da dokončajo dela na zunanjem delu objekta, in 75 dni za strojne inštalacije.

O tem, kako potekajo dela, smo vprašali občino z novim županom. Odgovorili so, da »dela potekajo, vendar ne dovolj intenzivno, nobena izmed nujnih del še niso zaključena«. Dodali so, da je prizidek zaščiten pred padavinami, a da še ni v celoti zaščiten pred mrazom, in da je najdaljši rok, določen v pogodbi za nujna dela, do 31. januarja. Po tem, ko bodo nujna dela končana, bo občina lahko objavila nov razpis za dokončanje prizidka.

»Občina bo objavila nov razpis, ko bodo nujna dela zaključena in bo pripravljen nov popis del. Popis del se namreč lahko izvede ob zaključku nujnih del,« pravijo v občinski upravi. Zdaj ambulante obratujejo v spremenjenem režimu. Ko bodo nujna dela končana, se bo nujna medicinska pomoč preselila v preurejene prostore, druge ambulante pa bodo delale po sistemu, kot so delale pred začetkom gradbenih del, so še pojasnili na občini.

Čakajoč na odločitev ministrstev

Glede smotrnosti izvedbe projekta so na Vrhniki že med predvolilno kampanjo potekale ostre izmenjave mnenj. Nadzorni odbor je tedanjemu županu Stojanu Jakinu očital nepravilnosti, ta pa je očitke zavrnil in jih pripisal predvolilni kampanji. Nadzorni odbor je mnenje sicer spisal pod predsedovanjem nekdanjega župana Marjana Riharja, v tem primeru pa so za opravljanje nadzora pooblastili Gregorja Kukca, ki je bil kasneje na Listi za razvoj Vrhnike in podeželja izvoljen v občinski svet.

Bistveni očitek županu je bil, da je bila investicija višja, kot piše v pogodbi s propadlim izvajalcem, in s tem višja od 2,5 milijona evrov (to je meja, nad katero je treba narediti pripravo predinvesticijske zasnove). Nadzorni odbor je tedaj zahteval revizijo in napovedal prijavo na računsko sodišče in ministrstvo za javno upravo, odločitve o postopku pa še ni. Na občini pravijo, da so za zdaj dobili v vednost zgolj obvestilo, da je služba za lokalno samoupravo pri ministrstvu za javno upravo končno poročilo nadzornega sveta odstopila ministrstvu za finance, ministrstvu za okolje in prostor ter direktoratu za javno naročanje na ministrstvo za javno upravo. Nekdanji župan Jakin je sicer že pred časom dejal, da si želi čimprejšnjo odločitev, kajti prepričan je, da zdaj že nekdanje vodstvo občine ni storilo ničesar narobe.