Bia Separations je globalno visokotehnološko podjetje s področja biotehnologije. Njegove glavne dejavnosti so razvoj, proizvodnja in prodaja CIM-monolitov – inteligentnih filtrov za čiščenje in ločevanje makromolekul za potrebe farmacevtskih ter drugih biotehnoloških podjetij. CIM-monoliti so molekulska sita, namenjena čiščenju biofarmacevtskih učinkovin. V proizvodnji zdravil je namreč treba ločiti zdravilno učinkovino od drugih, pogosto strupenih ali celo rakotvornih, kar še posebno velja za biološka zdravila. Prav na tem področju je podjetje zapolnilo tržno nišo in se s svojo tehnološko rešitvijo, ki so jo patentirali v 51 državah sveta, uspešno spopadlo celo z ameriško multinacionalko General Electric.

Veliko možnosti za razvoj

Ker je tehnologija unikatna platforma, kar pomeni, da je uporabna za celo generacijo novih zdravil, ima Bia Separations še veliko možnosti za širitev proizvodnje. »Potrebujejo in uporabljajo jo vsi farmacevti,« razloži prokurist podjetja dr. Matej Penca. »Od nas kupuje vseh trideset vodilnih farmacevtskih podjetij v svetu pa tudi druga mala podjetja, ki razvijajo nova zdravila. Na seznamu naših kupcev je kar okoli petsto strank, 90 odstotkov trga pa predstavljajo ZDA. Tako kot prihajajo nova zdravila na trg, se nam povečuje obseg proizvodnje – po eni strani gre za razvoj za procese čiščenja, po drugi strani pa za proizvodnjo materiala, ki ga uporabljajo v proizvodnji zdravil, ko so registrirana. Možnosti za razvoj je torej še veliko oziroma so praktično neomejene, če upoštevamo personalizacijo zdravil, česar bo v prihodnje vse več.«

Za nadaljnji razvoj podjetja je pomemben dodatni laboratorij za biološko varnost, s katerim želijo zadostiti naraščajočim potrebam genske terapije – odpravljanja okvar dednih bolezni in zdravljenja raka. Ravno ob dvajsetletnici so ga odprli v prostorih podjetja v Ajdovščini. Širitev je bila potrebna zato, ker so za razvoj procesov čiščenja zdravilnih aktivnih sestavin nujne zadostne zmogljivosti. Enako velja za materiale, ki jih uporabljajo pri čiščenju – ko je zdravilo registrirano, se obenem registrirajo tudi vsi uporabljeni materiali, to pa pomeni, da jih kupci ne morejo kupiti od nikogar drugega. Registracija zdravila sicer lahko traja petnajst let, a ker podjetje v postopkih priprave sodeluje že dolgo, je mogoče pričakovati razmah novih registracij, poudari dr. Penca in doda, da načrtujejo naslednjo fazo širitve proizvodnih prostorov s kar tridesetkrat večjo zmogljivostjo. Z razvojem in obsegom prodaje se povečujejo tudi potrebe po visoko izobraženih kadrih, ki jih morajo v podjetju še dodatno izšolati. Trenutno imajo 65 zaposlenih – samo lani so jih zaposlili deset.

Gazelja letna rast

Za ajdovsko gazelo je veliko oviro predstavljal poskus likvidacije, ki jo je sprožil nekdanji avstrijski ve činski lastnik. Dolgotrajni postopek se je končal s prisilno poravnavo. »V skladu z načrtom finančnega prestrukturiranja smo junija letos v celoti poplačali upnike in začeli odplačevati dolgove do bank,« pojasnjuje dr. Matej Penca. »Takoj ob prisilni poravnavi smo začeli dobivati naročila, posel je začel naraščati in raste po dvajset odstotkov na leto, pri čemer presegamo načrte. Predlani smo imeli 4,5 milijona evrov prihodkov, lani 7 milijonov, dobiček pa znaša okoli 600.000 evrov.« Ker bo trg materialov za čiščenje bioloških zdravil z razvojem znanosti na tem področju še hitreje rasel, lahko Bia Separations v prihodnje postane milijardna multinacionalka. »Moram reči, da je prihodnost zelo pozitivna,« komentira dr. Penca. »Že ob razglasitvi za regijsko gazelo leta 2012 sem rekel, da bo podjetje spet gazela čez štiri leta. Takrat smo bili sicer v prisilni poravnavi, zdaj pa nam spet dobro kaže.«