Kaj je v kadrovskem smislu najboljšim trem letošnjim gazelam prineslo prestižno priznanje in kako nanj gledajo zaposleni? Preberite, kakšne vrednote so po njihovem mnenju in izkušnjah zmagovalne.

Pošteno plačilo za kakovostno delo

»Priznanje zlata gazela je na zaposlene delovalo zelo vzpodbudno in so se ga zelo razveselili,« pravi direktor letošnje zlate gazele Boris Mesec. Dodaja pa, da se vsak zaposleni najbolj veseli boljše plače. Vsako leto izplačajo tudi maksimalna regres in božičnico. Za Mebor je najpomembnejše pošteno plačilo za kakovostno delo vsakega posameznika in vsega kolektiva. Zato je potrebno dobro medsebojno sodelovanje in stalno izobraževanje.

»Sodelavci morajo biti pošteno in korektno plačani ter nagrajeni za svoje delo in trud,« se strinja tudi Robert Medle iz bronastega Roletarstva Medle. Seveda pa so poleg finančnih nagrad pomembne tudi pohvale, napredovanje, druženje na skupnih izletih in piknikih.

Za vsakim uspešnim podjetjem stoji ekipa, ki s srcem in z dušo pomaga soustvarjati njegovo zgodbo, zato so zaposleni bistvenega pomena, sta jasna zakonca Marino in Marjeta Furlan iz družinskega podjetja Intra Lightning. »Dobri zaposleni za nas niso nekaj samoumevnega, zato se redno trudimo vsakemu pokazati, da je s svojim delom in trudom pri nas cenjen.« Ob koncu leta podeljujejo tako imenovane nagrade intra intra. To je projekt, pri katerem zaposleni nagrade podeljujejo najbolj inovativnim, razvojno usmerjenim in pripadnim sodelavcem. Prav zaradi načina podeljevanja imajo te za zaposlene poseben pomen.

Prepoznavnost privablja dobre kadre

Hitra rast je za proizvodnjo zelo velik izziv, pravi Mesec. Treba je toliko več narediti, zato je zelo pomembna motiviranost vseh v podjetju. »Priznanje zlata gazela je zelo pozitivno vplivalo na iskanje novih sodelavcev, saj se nam v zadnjem času javlja vse več kandidatov za zaposlitev. Žal primanjkuje ustrezno izobraženega tehničnega kadra v kovinarstvu in velik izziv je, da jih hitro najdemo in priučimo.«

Tudi srebrna gazela Intra Lighting je opazila večjo prepoznavnosti v lokalnem in slovenskem okolju. »Odziv na naše zaposlitvene oglase je vse večji, kar pomeni, da je tudi več prijav na razpisana delovna mesta v našem podjetju. Vsakega novega člana v ekipo sprejmemo z namenom, da postanemo dolgoletni sodelavci in prijatelji.«

»V kadrovskem smislu nam je priznanje bronasta gazela zelo pomagalo,« se s sogovorniki strinja Medle. »Trenutno smo v okolici na dobrem glasu in imamo za običajna delovna mesta dovolj velik nabor kandidatov.« V prihodnjem letu se Roletarstvo Medle seli v nove proizvodne prostore, kjer naj bi delali enoizmensko, zaradi boljših pogojev pa pričakujejo višjo storilnost v proizvodnji. V režiji naj bi se potrebe po novih sodelavcih povečale za desetino.

Najpomembnejše so vrednote

»Sistematično podpiramo razvoj in inovativnost zaposlenih na vseh področjih,« izpostavljata Furlanova. »Zavedamo se, da nas prav razvoj in inovacije ženejo naprej, zato je vsaka ideja, vsak predlog zaposlenega še kako cenjen.« Dodajata, da je pomembno tudi specifično znanje, sposobnost razmišljanja zunaj okvirja, stremenje k novim tehnologijam in ne nazadnje tudi hitra vključitev v ekipo. S komercialnega vidika pa je ključna odzivnost do kupca. »Vedno se trudimo, da ne ponujamo le izdelka, temveč vso storitev. S kupcem smo od začetka do konca.«

Robert Medle pravi, da jim največ pomeni lojalnost do podjetja. »Jedro naše ekipe gradimo na lojalnih sodelavcih, saj pri njih produktivnost in odnos do sredstev podjetja nista vprašljiva. Lojalnost je na srečo nalezljiva in se prenaša na sodelavce, pa tudi nagrajena je bolj,« poudarja Medle.