Podjetja poskušajo do kadrov priti na različne načine: s povezovanjem z zavodom za zaposlovanje in izobraževalnimi institucijami ter štipendiranjem in usposabljanjem v podjetju. Eden od načinov, kako predstaviti podjetje in pritegniti mlade k določenemu poklicu, je dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva, ki ga v četrtek, 29. novembra, pripravlja Gospodarska zbornica Slovenije z zavodom za zaposlovanje. Šolarjem in staršem se bo predstavilo več kot 140 podjetij z različnih gospodarskih področij.

Prepoznavnost in ugled v okolju

»Ponudba izobraževalnih programov je izredno široka in takšna odločitev za mlade ni preprosta. Zato je toliko pomembneje, da gradimo na lastni prepoznavnosti in ugledu v okolju, v katerem delujemo, da mladi razumejo in vedo, kakšne možnosti imajo pri izbiranju in odločanju za različne poklice,« pravijo v gazeli Adria Mobil. Tam iščejo predvsem kadre tehničnih strok – lesarske, elektrotehniške in strojne s poklicno in srednješolsko izobrazbo, ki jih tudi najbolj primanjkuje. V družbi je danes zaposlenih več kot tisoč ljudi, največ v njeni zgodovini, kar je posledica intenzivnega zaposlovanja v preteklih letih.

Pospešeno so zaposlovali tudi v podjetju Varis Lendava, lanski bronasti slovenski gazeli. Lani so zaposlili 80 delavcev različnih profilov, letos pa še 30. »Potrebe po delavcih so še vedno zelo velike. Do konca januarja načrtujemo še 20 novih zaposlitev. Takoj bi recimo zaposlili keramičarje, monterje, zidarje, pleskarje, elektroinštalaterje, varilce in več delavcev brez poklica za delo v betonarni,« pravi direktorica Sabina Sobočan. Dodaja, da so se odločili za aktivno pridobivanje tega kadra z izobraževanjem za želene poklice in stiki s srednjo gradbeno šolo. Ustanavljajo pa tudi akademijo Varis, v okviru katere bodo začeli izvajati mentorstva za mlade, ki se bodo po končani šoli zaposlili pri njih.

Zaželeni tehnični poklici

Z izobraževalnimi institucijami pri pridobivanju kadrov zelo uspešno sodelujejo v podjetjih Lotrič Meroslovje in Dewesoft. »Zaposlujemo predvsem tehnične kadre pa tudi sodelavce v proizvodnji, administraciji in marketingu. Tehnični poklici so zanimivi za določen del populacije, tu bomo vedno imeli omejitve, veseli pa nas, da se za ta poklic odloča čedalje več deklet,« pravi Jure Knez, direktor podjetja Dewesoft, zlate gazele 2012, in dodaja, da trenutno ne čutijo pomanjkanja, saj dobivajo precej prošenj.

S pridobivanjem kadrov nimajo večjih težav niti v podjetju Lotrič Meroslovje, bronasti gazeli 2012, ki je v fazi intenzivne rasti. Letos so na novo zaposlili 18 ljudi, predvsem so okrepili ekipo tehničnega osebja za izvajanje akreditiranih storitev, prodajno ekipo in ekipo logistike. Imajo tudi lastne štipendiste, s pomočjo projektov, kot sta dan odprtih vrat gospodarstva in zaposlitveni izzivi, pa spoznavajo različne sveže pristope, s pomočjo katerih dodatno krepijo nastop na trgu dela.

Premalo delavcev za fizična dela

Kadrom veliko pozornost posvečajo tudi v podjetju Sitor, lanski srebrni gazeli, v kateri zaposlujejo predvsem kadre s področja strojništva. »Odziv v zadnjih letih na razpisane štipendije kaže, da se vedno več dijakov po srednji šoli odloča za nadaljevanje študija na prvi in drugi stopnji, medtem ko ni zanimanja za poklicno izobrazbo,« pravi direktor Rudi Tomšič in dodaja, da to izraža resno bojazen, da v prihodnje ne bo dovolj delavcev za fizična dela. »Ta problem bomo skušali rešiti z izboljšanjem delovnih pogojev, ustreznim nagrajevanjem in posodabljanjem oziroma avtomatizacijo proizvodnje.«