Gazela je pravzaprav raziskovalni projekt, ki daje množico pomenljivih podatkov. Petsto najhitreje rastočih podjetij je v minulih petih letih ustvarilo skoraj 16.000 novih delovnih mest. Za lažjo predstavo - ta podjetja so torej v tem času ustvarila še eno Gorenje in pol. Vrednost njihove prodaje se je v tem času povečala za 167 odstotkov, dodana vrednost pa za 145 odstotkov.

Med njimi prevladujejo mala in srednje velika podjetja. Največkrat so to družinska podjetja, ta pa po raziskavi, ki so jo opravili na ljubljanski Ekonomski fakulteti, v Sloveniji zaposlujejo 70 odstotkov aktivnega prebivalstva. Domala enak delež jim pripada, ko gre za prihodke od prodaje in za ustvarjeno dodano vrednost.