Medtem ko so v veliki večini občin brez težav konstituirali občinske svete in ustoličili župane, se je tokrat zapletlo v Šentjerneju. Pa ne pri županu Radku Luzarju, ki je v drugem krogu slavil s prepričljivo večino za svoj drugi mandat, ampak kar v občinskem svetu, in to prav pri Luzarjevem tekmecu in nekdanjem županu Francu Hudoklinu, ki naj bi sedel v svetniško klop Slovenske ljudske stranke.

Štirje svetniki so namreč na mandatno komisijo vložili pritožbo na Hudoklinovo svetniško kandidaturo, češ da bi v primeru imenovanja za občinskega svetnika lahko prišlo do navzkrižja interesov. Hudoklin je namreč vodja čistilne naprave v Šentjerneju in tako zaposlen pri družbi iz Kranjske Gore, ki ima v občini koncesijo za opravljanje javne gospodarske službe za čiščenje in odvajanje odpadnih voda, občina pa se že lep čas trudi odkupiti omenjeno koncesijo.

Hudoklin: Če bo treba, grem tudi do evropskega sodišča

Pod pritožbo so se podpisali Janez Selak iz Liste Skupaj za prihodnost, Andrej Mikec iz Liste za šentjernejsko dolino, Jože Vrtačič iz liste Mladi za aktivni Šentjernej ter Albert Pavlič iz SDS, sicer Hudoklinov večni nasprotnik še iz časov njegovega županovanja. Po njihovem mnenju bi lahko Hudoklinova zaposlitev pri koncesionarju vplivala na njegovo mnenje v postopku odločanja o odkupu koncesije. Pri tem se sklicujejo na mnenje KPK, ki pravi, da obstaja »utemeljen videz«, da taka oseba svoje javne funkcije ne bo opravila nepristransko in objektivno. »To pomeni, da mora biti taka oseba izločena iz vseh faz postopkov, vključno s fazo odločanja. V nasprotnem primeru so izpolnjeni znaki kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije,« so zapisali.

»Temu sledi, da je mandat novoizvoljenega svetnika Franca Hudoklina sporen in kot tak ne more objektivno sprejemati odločitev v dobrobit občank in občanov občine Šentjernej, še posebej zato, ker je občinski svet v direktnem sporu s koncesionarjem oziroma v fazi odpovedi koncesije,« so prepričani podpisniki pritožbe. S predlogom, da Hudoklina ne potrdijo za svetnika, so bili vsaj začasno uspešni, saj mu občinski svetniki s šestimi glasovi za in sedmimi proti niso potrdili mandata.

Kot je bilo pričakovati, je Hudoklin ta teden na upravno sodišče že naslovil pritožbo zoper odločitev občinskega sveta. Če bo treba, bo šel tudi do evropskega sodišča, pravi. »Volilci so me legitimno izvolili in občinski svet mi te pravice ne more odvzeti. In tudi občinska volilna komisija ni zaznala prav nikakršnih nepravilnosti in mi je izdala potrdilo o izvolitvi,« je dejal Hudoklin, ki ga je poteza njegovih nasprotnikov šokirala. »Pa čeprav vem, česa so določeni med njimi zmožni, saj so mi že, ko sem bil župan, metali polena pod noge in že vrsto let delajo škodo občini in občinskemu svetu. Za to bo nekdo moral odgovarjati.«

Luzar: Takšni zapleti so nepotrebni in nesmiselni

Hudoklin je prepričan, da so bili prav njegovi nasprotniki aktivni že v predvolilnem času. »Domnevam, da so prav oni popisali moje plakate, enemu od naših občinskih svetnikov pa so pred nekaj dnevi celo popisali fasado z besedami izdajalec, lopov in podobnimi. Zadevo smo že prijavili policiji.«

Aktualni župan Radko Luzar pravi, da nista ne župan ne občinski svet tista, ki bosta odločila, ali je pri Hudoklinovi kandidaturi kar koli spornega. Sam se glede tega ne želi opredeliti, meni pa, da so takšni zapleti povsem nesmiselni in da po nepotrebnem razdvajajo ljudi. »Ves čas sem si želel le, da bi po volitvah lahko spet normalno delali.«

Brez Hudoklina zdaj občinski svet šteje 16 svetnikov, manjka pa jim tudi romski svetnik. Zaradi nepopolne vloge namreč šentjernejski Romi niso volili svojega predstavnika. Tako zdaj čakajo na naknadne volitve.