Kot so danes sporočili z ministrstva za okolje in prostor, je inšpekcija odprla 431 upravnih inšpekcijskih in šest prekrškovnih postopkov. Od inšpekcijskih postopkov v 318 zadevah še ni odločeno. Inšpektorji so opravili 589 pregledov in 37 zaslišanj ter do sedaj izdali 17 inšpekcijskih odločb in eno odločbo na zapisnik, ki ji je sledil pisni odpravek.

Pri nadzoru gradenj brez popolne prijave začetka gradnje je inšpekcija izdala štiri odločbe, s katerimi je odredila, da se gradnja ustavi, dokler zavezanec ne izkaže, da je dopolnil prijavo gradnje. Kot so še navedli, so inšpektorji po zakonu o prekrških izdali dve odločbi z izrečenim opominom, v preostalih zadevah ugotovitveni postopek še poteka.

V zadevah, ki so bile predmet nadzora in nepravilnosti niso bile ugotovljene ali pa so bile tekom akcije odpravljene, je inšpekcija postopke ustavila. Tako je do danes izdala 95 sklepov o ustavitvi postopkov in 134 ustavitev postopka na zapisnik. V šestih zadevah so zavezanci sami izvršili odločbe.