S ceste, ki se vije do hotela Bellevue na Mariborskem Pohorju, je možno že od pomladi opazovati veliko gradbišče z žerjavom. Nekdanji Aparthotel Pohorje tam doživlja temeljito preobrazbo, objekt se je dvignil na kar šest nadstropij. Zakonsko predpisano gradbiščno tablo se tam išče zaman. Naložba tržiškega podjetja Voda Juliana je namreč drzna črna gradnja.

Marjan Krajnc ima dolgoletne izkušnje s črnogradnjami. Mariborčan, ki je v devetdesetih letih s pomočjo politike olastninil Študentski servis Maribor, tako da je postal njegov večinski lastnik, je leta 1999 nezakonito gradil študentski dom v mariborski Smetanovi ulici. Ko mu je gradbeni inšpektor ukazal ustavitev gradnje, se je odzval tako, da je poslopje nadzidal še za nadstropje, na streho pa je postavil veliko železno konstrukcijo z nekakšnim helikopterskim pristajališčem. Opečnato okostje objekta je kazilo podobo mesta več kot sedem let, saj se je Krajnc uspešno zoperstavljal prisilni rušitvi. Nazadnje je država na stroške investitorja odstranila nezakonito nadzidavo, preostanek objekta pa je smel Krajnc vendarle uzakoniti. Od leta 2011 tam obratuje S Hotel.

Letos se je Krajnc lotil nove črnograditeljske kavbojščine. Tokrat na Pohorju. Lokacija je nekdanji Železničarski dom, ki je bil leta 2001 preobražen v hotel s 54 apartmaji. Projekt ni doživel poslovnega uspeha, podjetje Alpe Adria Trade je leta 2015 zdrsnilo v stečaj. Decembra 2017 je nepremičnino kupila Krajnčeva Voda Juliana.

Za gradbeno dovoljenje sploh ni zaprosil

»Objekt, ki smo ga kupili, je bil v katastrofalnem stanju. Vse je razpadlo in bilo uničeno v celoti,« je prokurist Krajnc oktobra pojasnjeval novinarki Večera in opisano razdejanje utemeljeval z zamakanjem strehe. »Sanacijo smo morali začeti takoj, da smo preprečili nadaljnje povzročanje škode.« Streha pa ni last le Vode Juliana. Poslopje ima namreč še 15 etažnih solastnikov, njihovega obveznega soglasja pa Krajnc ni pridobil.

Kljub temu se je maja letos lotil naložbe in začel gradnjo. Kmalu zatem je prijavo prejel inšpektorat za okolje in prostor. Inšpektorica Irena Štefanič si je junija prišla ogledat dogajanje, na Pohorje se je zatem vrnila še večkrat. Krajnc ji je priznal, da za gradbeno dovoljenje sploh zaprosil ni. Inšpekcijski nadzor je odgnal izvajalca gradnje, podjetje GSP iz Frankolovega. Krajnc je zaplet rešil tako, da gradnjo nadaljuje njegovo nepremičninsko podjetje Kolokvij.

Dnevnik je pridobil odločbo, ki jo je inšpektorica izdala 4. oktobra. Štefaničeva je odločila, da gre za nezakonito rekonstrukcijo in prizidavo. Investitor je brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja z objekta odstranil leseno streho enokapnico, prizidal šesto etažo in nad njo zgradil več kot 600 kvadratnih metrov veliko ravno betonsko streho.

Krajnc plačuje kazni in nadaljuje gradnjo

Naložbeniku je inšpektorica ukazala, da mora takoj ustaviti gradbena dela. »Voda Juliana mora na svoje stroške do dne 1. oktobra 2019 odstraniti prizidavo obstoječega hotela in vzpostaviti prejšnje stanje objekta,« piše v odločbi. Če investitor tega ne bo storil, bo država sprožila izvršilni postopek. Voda Juliana je vložila pritožbo. »Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve,« ga je podučila inšpektorica.

Odločba inšpektorata ni spametovala premožnega Mariborčana. Dnevnik si je minuli teden ogledal gradbišče in ugotovil, da se nezakonita gradnja nadaljuje. To je opazil tudi gradbeni inšpektorat. »Zaradi nadaljevanja gradnje je uvedel postopek upravne izvršbe s prisilitvijo in izdal sklep o dovolitvi izvršbe, s katerim je investitorju zagroženo, da bo plačal denarno kazen, če ne bo ustavil gradnje,« so nam sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Zaradi nadaljevanja gradnje je inšpektorat že sprožil prekrškovne postopke zoper Krajnčevi podjetji. Kolokvij je plačal 5000 evrov globe, Voda Juliana pa je plačala dve globi v skupni višini 5750 evrov. Inšpektorji se bodo v kratkem spet odpeljali na Pohorje. Če gradnja ne bo ustavljena, bodo vpleteni v izvršilnem postopku kaznovani z 10.000 evri. Krajnčevih pojasnil nismo dobili. Z Dnevnikom noče stopiti v stik.