Število hitrorastočih podjetij se je lani povečalo v skoraj vseh področjih dejavnosti, najizraziteje pa med podjetji v predelovalnih dejavnostih (za 66) ter v dejavnosti promet in skladiščenje (za 42).

Štiri od desetih v predelovalnih dejavnostih

Skoraj štiri od desetih hitrorastočih podjetij so lani delovala v predelovalnih dejavnostih (37,1 odstotkov). Kot so dodali na statističnem uradu, je bilo med temi 29,6 odstotka podjetij v dejavnosti proizvodnje kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav. V dejavnost promet in skladiščenje je spadalo 14,7 odstotka hitrorastočih podjetij, 13,2 odstotka pa v dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil.

Skoraj 23 odstotkov več zaposlenih

Vsa hitrorastoča podjetja so lani zaposlovala 68.922 oseb, kar je 22,7 odstotka več kot leta 2016. Največ oseb so zaposlovala hitrorastoča podjetja v predelovalnih dejavnostih (39,5 odstotka), sledila so hitrorastoča podjetja v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (20,6 odstotka) in hitrorastoča podjetja v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (12,6 odstotka).

Med vsemi podjetji z vsaj desetimi zaposlenimi v industriji, gradbeništvu in poslovnih storitvah je bilo lani približno 13 odstotkov hitrorastočih podjetij, kar je za dve odstotni točki več kot leta 2016. Zaposlovala pa so skoraj 16 odstotkov oseb od vseh, ki so bile zaposlene v podjetjih z vsaj desetimi zaposlenimi.