Rezultati o stanju leta 2010 kažejo, da je bilo največ hitrorastočih podjetij v dejavnostih gradbeništva, trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil ter v predelovalnih dejavnostih. Podobno velja tako za hitrorastoča podjetja po številu zaposlenih kot za hitrorastoča podjetja po višini prihodka.

Največ hitrorastočih podjetij je bilo evidentiranih v Osrednjeslovenski regiji, in sicer 218 po številu zaposlenih in 356 po višini prihodka. Sledila je Podravska regija s 84 oziroma 135 podjetji, za njo pa še Savinjska in Gorenjska regija, je objavil statistični urad.

Najmanj hitrorastočih podjetij so medtem našteli v Zasavju, in sicer osem po številu zaposlenih oseb in 12 po višini prihodka. Med regijami z najmanjšim številom hitrorastočih podjetij so se znašli tudi Pomurje, Koroška in Notranjsko-kraška regija.