Ustavno obtožbo so vložili, ker državni zbor (že petič) ni izglasoval njihovega (SDS-ovega) vedno enakega predloga novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Vložili so ga kljub zatrjevanju, da bo vlada v prihodnjih mesecih pripravila bolj celostne rešitve. Vložili so ga kljub temu da se zavedajo premajhnega števila poslanskih glasov, da bi bili z njim uspešni. In vložili so ga ravno proti Šarcu, prej pa ne. Ali res tako upoštevajo odločbe US in se tako goreče borijo za ustavni red Slovenije? Ne bo držalo. Takih neuresničenih odločb US je še veliko (13) in za nobeno drugo se niso »zagrebli«. Ko je Slavko Bobovnik v intervjuju o tem povprašal nesojenega ljubljanskega SDS župana Anžeta Logarja, mu ta ni znal odgovoriti. Mencajoče se je skušal izmuzniti v smislu: »Saj je še čas za druge odločbe.« Kaj se potem gredo? Odgovor je na dlani: želijo ugajati Cerkvi, določenim elitam, pridobiti glasove in kot je izjavil predstavnik Levice: »Gre še za enega izmed poskusov parlamentarne trde desnice, da zagotovi dodatne proračunske vire financiranja za zasebne cerkvene šole.«

Ustavo in sodbe US moramo vsi spoštovati. Tudi predsednik Šarec je to že večkrat jasno poudaril. Vseeno pa se nam lahko porodi dvom, posebno če je razmerje pri odločitvah ustavnih sodnic in sodnikov tesno. Predvidevam, da bi bila tudi ta odločba drugačna, če bi bili sodniki politično-ideološko malo drugače usmerjeni. Zato jih znova sprašujem:

– Ste se pri razsodbi glede financiranja programov zasebnih šol s tesno večino (5:4) res odločali samo po strokovnih merilih?

– Ste upoštevali zapisano v ustavi, da je Slovenija socialna država, ali ste to s svojo razsodbo »malo zaobšli«?

– Se lahko strinjate, da bi poslanci z bolj jasno formulacijo 57. člena, ki bi razmejila javno in zasebno šolstvo, pripomogli k nedvoumnemu razumevanju tega člena kljub različni sestavi ustavnih sodnikov?

Saj vem, da sprašujem zaman. Obstaja pa še ena težava. Politiki lahko odločbo US različno interpretirajo. A odločba je tu že peto leto in vlada bo morala resno ukrepati. Kakšne spremembe bo predlagala, bomo videli kmalu. (Zdi se mi, da je Šarec že govoril o treh možnih »variantah«.) Bo morda imela pred očmi: da je javni šolski sistem naše javno dobro; da s financiranjem zasebnih šol še dodatno omejimo sredstva za državne šole in jih še bolj osiromašimo; da je v bistvu nadstandard, če se zasebna šola ustanovi na območju, kjer javna šola v zadostni meri pokriva potrebe in omogoča vpis vsem učencem; da naj ta nadstandard plačajo tisti, ki si ga želijo… Blizu mi je predlog stranke SD za spremembo ustave, ki bi določala, »da mora država financirati javne osnovne šole, zasebne osnovne šole pa financira le, če to želi«. Je pa utopično pričakovati ustavno večino?

In kaj bo ustavna obtožba prinesla? Bolj ali manj (vsaj zame) slabo prebavljivo predstavo poslancev SDS in »zborno« izrazoslovje plemenitega Jelinčiča. Tratenje časa za prazen nič, namesto da bi poziciji pomagali reševati Slovenijo. O nečem pa sem trdno prepričana: če bi v Sloveniji ustanavljali muslimanske zasebne šole, bi desnica gotovo zagnala vik in krik in zbirala podpise za spremembo ustave rekoč, da smo katoliška država.

Polona Jamnik, Bled