Da, še dandanes, ob koncu leta 2018, smo številni in sem tudi sam kot razlog ali opravičilo za neuporabo otroškega sedeža pri otrocih, ki bi v avtomobilu vedno in nujno morali sedeti le na njih, večkrat slišal razlago, ki je omenjena zgoraj. Res je, preživeli smo. A žal ne vsi. Prav otroški sedeži in napredek v njihovi kakovosti pa so velik razlog, da je smrtnih žrtev v prometu med otroki vsako leto manj. Nedavno objavljena obširna in izjemno podrobna raziskava Evropskega sveta za varen transport, ki je natančno analizirala podatke med letoma 2006 in 2016, je tako razkrila, da se je število žrtev med otroki v prometu v Evropi nižalo hitreje kot število žrtev drugih udeležencev – v povprečju za 7,3 odstotka na leto, med drugimi starostnimi skupinami za 5,8 odstotka, če leto 2006 primerjamo z 2016, pa se je število mrtvih otrok v prometu zmanjšalo več kot za polovico (52 odstotkov smrtnih žrtev manj). Pri tem pa je bila v omenjenem obdobju prav Slovenija ena izmed le šestih držav (še Finska, Estonija, Bolgarija, Švica in Francija), v katerih je bil položaj obrnjen in se je število smrtnih žrtev med otroki nižalo počasneje kot med drugimi starostnimi skupinami. Sicer le za 0,6 odstotka počasneje, a vendarle.

Če vsemu skupaj dodamo še podatek, da je polovica vseh smrtnih žrtev v prometu med otroki v vlogi potnika v avtomobilu, je zagotovo na mestu vprašanje, zakaj ob koncu leta 2018 nekateri še vedno razmišljajo v slogu omenjenega v uvodu. Ali pa, kako lahko še vedno tako rekoč vsako jutro zasledimo primere, ko starši svoje otroke pripeljejo v vrtec ali šolo in ti, pa čeprav imajo nameščene otroške sedeže, v katerih bi morali sedeti, kot »mali šefi« sedijo na sovoznikovem sedežu ali pa v zadnjem delu avtomobilov celo stojijo, se nagibajo naprej in, če vozilo to omogoča, celo sprehajajo? Odgovor staršev je po navadi enostaven: zato, ker je šlo le za nekaj kilometrov vožnje. Kot da se ne bi zavedali, da se nesreča lahko zgodi že na nekaj metrih, kaj šele kilometrih…

Še to: v zgornjih primerih neprimernega prevoza smo omenili, da so otroški sedeži vseeno nameščeni. Res je, dandanes se je vsaj število tistih, ki sedeža ne bi imeli, znižalo na minimum. A ta ne pomaga prav nič, če ni pravilno nameščen, če ni kakovosten in, jasno, če v njem pravilno pripet ne sedi tudi otrok.