Le produkti, ki nove tehnologije uporabljajo za zadovoljevanje temeljnih potreb uporabnikov, so uspešni in imajo potencial v prihodnosti, čeprav tehnološki cikel postaja vse krajši, poudarja dr. Igor Benko, osrednji govornik na nedavni konferenci Go Digital. »Kot tehnologu mi je težko razumeti delovanje človeka, a prav v tem je ključ uspeha. Poznati moramo specifike in detajle obnašanja ljudi. Poglobiti se moramo v to, kako posamezniki uporabljajo tehnologijo. Imeti moramo natančen vpogled v vse te dejavnike, občutek za prave priložnosti ter pogum prevzeti tveganje za svojo odločitev.«

Kateri so zmagovalni elementi digitalnih izdelkov in rešitev?

1. Tradicija

Zgodbe, ki so del naše kulture, običajev in ritualov, so nam blizu, jih razumemo in radi uporabljamo, četudi dobijo sodobnejšo digitalno obliko.

2. Komunikacija s podobami

Komuniciranje in izražanje občutkov s sličicami sicer izvira iz Azije, a smo zaradi enostavnosti, hitrosti in univerzalnosti upodobljenih čustev ta način v digitalni komunikaciji globalno prevzeli skorajda vsi.

3. Radovednost in vključenost

Ljudje imamo naravno potrebo po vedenju in iskanju novih informacij. Tehnološke rešitve pa so nam ponudile še nekaj več: na informacije se lahko odzovemo, jih komentiramo in ocenjujemo.

4. Igra

Interaktivne risanke, v katerih lahko sodelujemo in jih sooblikujemo, nagovarjajo otroka v nas in nas sprostijo.

Ti elementi imajo bolj malo opraviti s tehnologijo, saj naslavljajo osnovne človekove potrebe, poudarja Benko. A ravno to je recept za njihov uspeh.