Anketirani delodajalci - zajeli so 5054 podjetij v vsaj 10 zaposlenimi, vprašalnik pa jih je izpolnilo 2650 - načrtujejo, da bodo v roku šestih mesecev potrebovali 35.500 delavcev, deloma zaradi nadomeščanja, deloma pa tudi zaradi povečevanja števila zaposlenih. V prihodnjega pol leta naj bi se tako odprlo približno 18.200 novih delovnih mest. Največjo rast števila zaposlenih predvidevajo delodajalci iz gradbeništva, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, drugih dejavnosti ter prometa in skladiščenja. V gradbeništvu je napovedana 7,9-odstotna rast zaposlenosti, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih 6,2-odstotna, v drugih dejavnostih 5,7-odstotna, v prometu in skladiščenju pa 5,6-odstotna rast zaposlenosti. Delodajalci večinoma iščejo delavce zaradi nadomeščanj (upokojitve, porodniški dopusti in dopusti za nego in varstvo otrok, odhodi delavcev), delno pa tudi zaradi večjega povpraševanja po izdelkih ali storitvah oz. širitve dejavnosti. Še vedno pa ima največ delodajalcev težav z iskanjem kadra v gostinstvu (68,8 odstotka), gradbeništvu (62,4 odstotka) ter zdravstvu in socialnem varstvu (62,2 odstotka).