Otrok je v preteklosti po ljudski navadi največkrat dobil ime svetnika, ki je imel god najbližje njegovemu dnevu rojstva ali krsta. To je v precejšnji meri veljalo za otroke, rojene do leta 1969. Tudi med prebivalci, rojenimi v decembru, se nekatera imena pojavljajo precej pogosteje kot med tistimi, ki so se rodili v drugih mesecih. Vsaj 20 odstotkov moških z imeni Silvester, Silvo, Štefan, Miklavž in Nikolaj ter ravno tolikšen delež žensk z imeni Silvestra, Štefanija, Štefka, Silva, Silvija, Nikolaja in Božica ter Otilija, Evica in Viktorija, ki so živeli v Sloveniji v začetku leta 2018, je bilo namreč rojenih decembra.

Silve, Silvestre, Silvi in Silvestri so res silvestrčki

Osebe, ki so se rodile v prazničnem času med božičem in novim letom, so zelo pogosto in precej pogosteje kot tiste, ki so se rodile v drugih mesecih leta, dobile ime Silvester oz. Silvestra ali krajši različici Silvo oz. Silva.

Polovica vseh prebivalcev Slovenije z imenom Silvester in skoraj polovica vseh z imenom Silvo je bilo rojenih v decembru, prav na zadnji dan leta, ko goduje sv. Silvester, pa je bilo rojenih 78 Silvestrov in ravno toliko Silvov.

Ime Silva, ki je skrajšano obliko imena Silvestra, so precej pogosto dobile prebivalke Slovenije, rojene na zadnji dan leta ali nekaj dni prej. Med tistimi, ki so se rodile prav na zadnji dan leta, na Silvestrovo, pa je to ime najpogostejše in ga ima 164 žensk, rojenih decembra. Ime Marija, ki je sicer najpogostejše žensko ime, pa ima 86 žensk, rojenih decembra.

Ime Silvestra, ki sicer ni med najpogostejšimi ženskimi imeni, ima 673 prebivalk in je po pogostnosti na 239. mestu. Toda kar 56 odstotkov vseh žensk, ki so živele v Sloveniji v začetku letošnjega leta in jim je bilo ime Silvestra, je bilo rojenih v decembru, 30 med njimi pa prav na zadnji dan v letu. Tudi Silvija, različica imena Silvestra, je eno od značilnih imen žensk, rojenih decembra. Vsaka četrta ženska s tem imenom je namreč rojena v decembru.

Štefan tretje najbolj pogosto moško ime decembra rojenih moških

Štefan je tretje najbolj pogosto moško ime med moškimi, rojenimi decembra. Sv. Štefan namreč goduje 26. decembra. Od vseh 4935 moških z imenom Štefan, ki so v začetku leta živeli v Sloveniji, se jih je 1418 rodilo v decembru, kar je 29 odstotkov.

Četrto najpogostejše ime žensk, rojenih v dneh med božičem in novim letom, pa je Štefanija, ženska različica imena Štefan. 52 odstotkov vseh žensk z imenom Štefanija se je rodilo v decembru, štiri odstotke od teh pa prav na štefanovo. V decembru se je rodilo tudi 46 odstotkov vseh žensk z imenom Štefka in 20 odstotkov vseh žensk z imenom Štefica.

Četrtina vseh Nikolaj in prav toliko Nikolajev ima rojstni dan decembra

Rojstni dan ima decembra tudi četrtina vseh moških z imenom Nikolaj in četrtina vseh žensk z imenom Nikolaja, saj 6. decembra goduje sv. Nikolaj. Pri imenu Niko, ki je skrajšana različica Nikolaja, povezava z mesecem decembrom ni tako izrazita. Pri imenu Nik, ki je najkrajša različica tega imena in zelo priljubljena v zadnjih letih, pa se povezava med rojstnim dnevom osebe s tem imenom in dnevom, ko goduje Nikolaj, sploh ne opazi več.

Tudi četrtina vseh Miklavžev, ki je različica Nikolaja, ima rojstni dan v decembru. Sicer pa ime Miklavž ni pogosto, saj jih je bilo v začetku leta 74.

Med imeni, ki jih imajo decembra rojeni, so tudi Otilija, Viktorija in Evica. Pri vseh treh je opazna povezava med rojstnimi dnevi žensk s temi imeni in cerkvenim koledarjem oz. seznamom godovnikov. Tudi četrtina žensk z imenom Božica ima rojstni dan decembra. Božič kot moška različica tega imena pa se med prebivalci Slovenije pojavi manj kot petkrat.

Pač pa se Božič pogosteje pojavi kot priimek, saj je po pogostnosti na 14. mestu. V začetku leta ga je imelo 3370 prebivalcev. V začetku leta je v Sloveniji živelo tudi 121 prebivalcev s priimkom Božiček, 38 s priimkom Miklavž in 817 s priimkom Rudolf. Rudolf je sicer ime prvemu med severnimi jeleni, za katere otroci, ki pišejo božičku, verjamejo, da vlečejo njegove sani z darili.

Na statističnem uradu so poiskali še nekaj imen in priimkov, ki nas spominjajo na zimski čas. Tako je bilo v začetku leta 2549 ženskam ime Jelka, 827 ženskam pa Snežana. Priimek Mraz je imelo 195 oseb, priimek Kepa 112, Zima se jih je pisalo 56, Metež pa 44.