Kot izhaja iz sklepa, ki ga je te dni objavilo ustavno sodišče, senat ustavne pritožbe v enem delu ni sprejel v obravnavo, v drugem delu pa jo je zavrgel. V postopku preizkusa ustavne pritožbe je namreč ugotovil, da pritožnik nima pravnega interesa za odločitev o ustavni pritožbi.

Takšno odločitev so soglasno sprejeli predsednica senata Špelca Mežnar ter člana Matej Accetto in Jadranka Sovdat, pri čemer je slednja dodala pritrdilno ločeno mnenje. V njem je opozorila na veliko problematičnost kopičenja pravnih sredstev v fazi kandidiranja. »Kandidati se izločajo v pošteni volilni tekmi, v kateri se potegujejo za glasove volivcev, ne pa s pravnimi sredstvi, še preden se volilna tekma sploh začne,« je med drugim zapisala.

Zmotilo ga je, da je podpisnikom ponujal kavo in golaž

Bojan Požar se je pritožil na oktobrski sklep mestne volilne komisije, ki je potrdila Arsenovičevo listo kandidatov za mestni svet. Požarja je zmotilo, da je politični novinec Saša Arsenovič, ki je bil kasneje izvoljen za župana, v prvih dneh zbiranja podpisov podpore ponujal podpisnikom kavico ali golaž v svoji gostilni.

Mestna volilna komisija je ugovor Požarja in Gorana Janžekoviča kot predstavnika Požarjeve liste kandidatov za mestni svet zavrnila, ker je ocenila, da obljuba kavice oz. golaža v tem primeru predstavlja bolj zahvalo kakor plačilo za podporo. To sicer ni v skladu z dobro prakso v volilnih zadevah, vendar pa to po ocenah komisije ni izmerljivo vplivalo na svobodno voljo volivcev pri dajanju pisne podpore listi.

Tudi sam Požar se je na letošnjih lokalnih volitvah potegoval za mesto v mariborskem mestnem svetu, njegova Lista novinarja Bojana Požarja pa je imela tudi svojega kandidata za mariborskega župana. A sta bila oba na volitvah neuspešna.

Na ustavno sodišče se je obrnil potem, ko je njegovo pritožbo zavrnilo že upravno sodišče. Kot je zapisal na svojem spletnem portalu, meni, da ga je ustavno sodišče s takšno odločitvijo napotilo na postopek pred mestnim svetom. »Sedaj lahko vsak od skoraj 100.000 mariborskih volivcev pred prvo sejo mestnega sveta, ki je napovedana za 20. december, pošlje pritožbo ter zahteva 'nepotrditev' mandatov enajstih občinskih svetnikov liste Arsenovič za Maribor,« je prepričan. »Če bo mandate potrdil, se lahko volivci pritožijo na upravno sodišče,« je dodal.

Možnost za pritožbo dejansko ima, vprašanje pa je, če bo zanjo dobil dovolj podpore, saj Lista novinarja Bojana Požarja v mestnem svetu nima predstavnika. »Na poročilo mestne volilne komisije o izidu volitev lahko vsak kandidat ali predstavnik kandidature na občinski svet vloži pritožbo,« je za STA povedal predsednik komisije Branko Reisman.

Kot izhaja iz zakona o lokalnih volitvah, občinski svet odloči o pritožbi ob potrditvi mandatov članov občinskega sveta. Če občinski svet pritožbi ne ugodi, lahko pritožnik v osmih dneh od dneva prejema obvestila vloži pritožbo na sodišče, pristojno za upravne spore.