Župan Bojan Šrot je letos volilce nagovarjal tudi s tem, da si bodo prizadevali preiti v nizkoogljično družbo. Čeprav vsi niso navdušeni, da je v mestu čedalje manj parkirnih prostorov za avtomobile, pa sledijo lani sprejeti celostni prometni strategiji, ki omogoča nadaljnji razvoj Celja na področju trajnostne mobilnosti.

Kolesa v mestu ostajajo tudi pozimi

Med kolesi, ki si jih je mogoče izposoditi že na kar 17 postajah s 170 priklopnimi mesti, je tudi 34 električnih koles, ki so v sistemu, imenovanem KolesCE. Do zdaj so si jih občani in obiskovalci mesta izposodili že okoli 1600-krat. »Dnevno uporabniki v povprečju opravijo 26 izposoj, ena pa v povprečju traja 16 minut in 31 sekund. Povprečna razdalja, ki jo uporabnik v eni izposoji prevozi, izračunana na osnovi razdalje med obema postajama po najkrajši poti, pa je 1207 metrov. Od začetka obratovanja sistema pa so vsi uporabniki v Celju s sistemom KolesCE naredili že več kot 2500 kilometrov,« pravi Gregor Globočnik, predstavnik za stike z javnostmi na celjski občini.

Kot še dodaja, na občini ugotavljajo, da je že veliko takšnih, ki so kolesa sprejeli kot alternativen način za prevoz na delo ali v šolo, zato bodo kolesa na voljo tudi pozimi, dokler bo to omogočalo vreme. »Del koles bomo čez zimo sicer pospravili in jih vrnili v ponovno uporabo spomladi, ko bo vreme spet bolj primerno,« še pravi Globočnik. A za zdaj, dokler ne bo začelo snežiti, kolesa ostajajo v mestu. »Se pa pogovarjamo o tem, da jih bomo tudi potem, ko bodo enkrat kolesarske steze spet očiščene, vrnili nazaj v izposojo,« je še povedal Globočnik.

Pospešeno gradijo nova avtobusna postajališča

V Celju so v skrbi za čistejše okolje že kupili tudi 10 mestnih avtobusov srednje velikosti in dva v »kabrio« izvedbi, za kar so od Eko sklada prejeli odločbo, da so za nakup upravičeni do nepovratnih sredstev v višini dobrih 900.000 evrov. Denar pričakujejo v začetku prihodnjega leta. V ta namen bodo zgradili tudi tri nove avtobusne postaje in uredili nadstrešnice na preostalih. »Na 42 postajališčih bodo nameščeni tudi digitalni prikazovalniki najave prihoda avtobusov,« pravijo na občini.

Prav tako se zaključuje gradnja polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin, ki bo namenjena tudi preostalim vozilom na to vrsto pogona. Pogodbena vrednost za postavitev polnilne postaje znaša dober milijon evrov, 20 odstotkov vrednosti investicije pa bo sofinancirala EU.