Čeprav so sprva načrtovali, da bodo po prenovi cesto skozi Bohinjsko Bistrico vsaj za enosmerni izmenični promet odprli sredi oktobra, je ta še vedno zaprta za ves promet. Če bo šlo vse po načrtih, bo tako le še do konca tega meseca. Od prihodnjega konca tedna naprej naj bi bila, če bodo vremenske razmere, ki so tudi doslej krojile potek del, dopuščale vsa načrtovana dela, cesta od krožišča v Bohinjski Bistrici mimo občine ponovno odprta. Sprva naj bi po njej promet potekal izmenično enosmerno.

Do jezera še po Zgornji dolini

Uradni obvoz za Ribčev Laz je prek Zgornje doline, kjer je skozi vasi Bohinjska Češnjica, Srednja vas in Stara Fužina mogoče priti do Bohinjskega jezera in naprej v Ukanc. Za lokalni promet obvoz poteka po ulicah v Bohinjski Bistrici, vzpostavili pa so tudi začasna avtobusna postajališča.

»Cesto skozi Bohinjsko Bistrico prenavljamo, na delu ceste urejamo tudi vodovod in kanalizacijo, vzdolž ceste pa bomo uredili še pešpot in ob slaščičarni pri Cukiju še parkirišča. Nova podoba Bohinjske Bistrice bo nekoliko drugačna, kot je bila doslej,« pravi podžupan občine Bohinj Jože Sodja, ki opravlja naloge župana. Dela na cesti financira država, občina pa financira gradnjo pešpoti in urejanje trga med tržnico in občinsko stavbo, ki ga bodo prenovili in zaprli za promet. Parkirišča ob slaščičarni Cuki, uredili jih bodo enajst, ne bodo več prečna, temveč bodo vzdolžna in označena z modro cono, v kateri je dovoljeno zgolj časovno omejeno parkiranje.

Večje parkirišče pri trgovini

»Vsa omenjena dela so del širšega projekta urejanja Bohinjske Bistrice,« pravi direktor občinske uprave Miro Sodja. Sem sodi tudi omenjeno urejanje trga pri tržnici, ki so ga v tednu mobilnosti poskusno zaprli za promet. Želijo namreč vzpostaviti cono za pešce, kjer bi bilo središče dogajanja za druženje in prireditve, ki bi jih občani in drugi lahko obiskali brez avtomobila. »V bližini trgovine Spar pri pokopališču pa nameravamo v zameno za to urediti še 60 parkirnih prostorov, kjer bo mogoče pustiti vozilo. Osrednji del Bohinjske Bistrice bi bil potem res namenjen samo stanovalcem in dostavi, ki bi se skozenj lahko peljali, drugi pa bodo lahko parkirali v bližini in na trg prišli peš,« pravi. Poskusno zaporo trga so vzpostavili med letošnjim tednom mobilnosti. Direktor občinske uprave pravi, da so bili rezultati odlični, zato nameravajo v tej smeri tudi nadaljevati.