»Prometni režim, ki smo ga v Bohinju vzpostavili junija, končali pa 16. septembra, so obiskovalci zelo dobro sprejeli,« je zadovoljen Jože Sodja, ki na občini Bohinj opravlja naloge župana. Z javnim prevozom so v tem času brezplačno prepeljali 33.024 obiskovalcev. Zagotovili so brezplačna parkirišča in cenovno ugodno parkiranje v Ribčevem Lazu pri Kristalu, s parkirišč organizirali brezplačne prevoze do Bohinjskega jezera in planine Blato, tik ob jezeru pa cene parkiranja dvignili.

»Pritožb zaradi tega nismo imeli. Vsega tega smo se lotili zato, ker je v Bohinju vsako leto poleti več ljudi, ki seveda prinašajo pozitivne učinke, vendar povzročajo tudi nemalo težav, ki jih moramo reševati. Glavni cilj je bil, da ljudem ponudimo različne možnosti za obisk Bohinjskega jezera, z zagotavljanjem brezplačnega parkiranja ali parkiranja za nizko ceno na drugih parkiriščih pa so si lahko ogledali tudi okolico našega kraja,« dodaja Sodja.

Zaradi velikih potreb zagotovili dodatne prevoze

Tudi direktor občinske uprave Miro Sodja je prepričan, da je bila organizacija letošnjega poletnega prometnega režima za občino in vse vpletene velik uspeh. »Na začetku smo postavili dobra izhodišča, ki temeljijo na treh ključnih točkah: ohranjanje narave, omogočanje dostopa do jezera vsem obiskovalcem in sonaravni razvoj,« poudarja. Kar nekaj časa so, pravi, razmišljali, kje bi vzpostavili osrednja parkirišča, in odločili so se, da zagotovo ne v bližini Bohinjskega jezera, saj bi to prineslo nove logistične težave. Vsi vpleteni so vse poletje bedeli nad učinkovitostjo prometnega režima. Beležili so število obiskovalcev, ki so avtobuse in kombije v povprečju zapolnili 40-odstotno. Pomanjkljivosti, ki so jih opazili na sestankih, ki so jih imeli vsak teden, so skušali odpravljati sproti. Tako so denimo ob času, ko je bilo gneče največ, uredili še dodatne prevoze. Zato so tudi stroški za ta namen za tisočaka presegli predvidene in se ustavili pri 84.400 evrih. Do konca avgusta so prodali tudi 4345 poletnih kartic mobilnosti Bohinj, ki obiskovalcem omogočajo cenejše prevoze in vstopnine, lani so jih prodali 751 manj. »Zanimiv je podatek, da kar nekaj gostov to kartico, ki omogoča cenejše prevoze, uporabi tudi za obisk drugih krajev z avtobusom ali vlakom. To pomeni, da pridejo v Bohinj, pri nas ostanejo in od tu hodijo drugam. To je zelo pomembno za naša prizadevanja, da bi ljudje v Bohinju ostali dlje časa. Trenutno velja, da je povprečna doba bivanja skoraj tri dni,« pravi Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj.

Tujci bi bili za prevoz pripravljeni plačati

Z ladjo po jezeru, ki je vključena v javni promet, se je prepeljalo 18.444 potnikov, lani pa približno 2000 manj. Ob stroških s takšnim prometnim režimom in zagotavljanju brezplačnega javnega prevoza pa so na občini precej zaslužili s povišanjem parkirnin. Delni rezultati kažejo, da so s pobiranjem parkirnin zbrali 325.288 evrov, medtem ko je bila lanska številka precej nižja – od pobranih parkirnin se je v občinsko blagajno steklo 272.175 evrov.

Novembra se bodo vsi vpleteni srečali na sestanku, na katerem se bodo dogovorili, kako bodo z letošnjimi izkušnjami poletni prometni režim v Bohinju nadgradili prihodnje leto. Številkam bodo dodali še analizo anket uporabnikov, ki so po prvih podatkih izražali zadovoljstvo s prevozi. Predvsem tujci bi bili za to pripravljeni, kot so izrazili, plačati do pet evrov; nekateri uporabniki so podali tudi nekaj pobud za podaljšanje tras javnega prevoza denimo do Ukanca, ki je izhodišče za množično obiskan slap Savica in smučišče Vogel. Po besedah direktorja občinske uprave želijo nadgraditi tudi informacijsko podporo razpoložljivosti posameznih parkirišč in voznih redov kombijev in avtobusov, vendar na občini za to nimajo ne ustreznih kadrov in ne denarja, zato pričakujejo pomoč države.