Aplikacija KamenCheck je učni pripomoček, s pomočjo katerega lahko po principu določevalnega ključa določamo tipične slovenske kamnine. Uporabnik z opazovanjem in odgovori na vprašanja z da/ne določi ime izbrani kamnini, pri čemer ima na voljo povezave do razlage geoloških pojmov in postopkov. Odgovori ga privedejo do podrobnih opisov kamnin.

Aplikacijo so razvili v okviru študentskega projekta StoneKey (Ključ za določevanje kamnin kot učni pripomoček v formalnem in neformalnem izobraževanju), ki je bil izveden v okviru javnega razpisa Po kreativni poti do znanja 2017-2020. Projekt so sofinancirali Javni štipendijski razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter EU iz evropskega socialnega sklada.

V projektni skupini je sodelovalo osem študentov geologije, grafičnih in interaktivnih komunikacij ter elektrotehnike in multimedije ob pomoči mentorjev in podjetja DigiEd, ki se ukvarja z razvojem produktov in storitev s področja e-izobraževanja, so še sporočili z Naravoslovnotehniške fakultete.