Cinkarna Celje, ki je poslovni izid objavila včeraj, je v prvih devetih mesecih letošnjega leta ustvarila prihodke v višini 134 milijonov evrov, kar je 6,7 odstotka manj, kot so ustvarili v enakem lanskem obdobju, in 12,3 odstotka manj od devetmesečnega plana družbe. Čisti dobiček je porasel za 10 odstotkov in presega načrtovanega za 14 odstotkov. Upad obsega poslovanja je bil še bolj izrazit v tretjem kvartalu, saj so prihodki upadli za 28 odstotkov in čisti dobiček za 55 odstotkov glede na enako lansko obdobje. Vzroki slabšega poslovanja v tretjem četrtletju so v zniževanju cen TiO2, predvsem zaradi visoke količine pigmenta na trgu, višanju cen vhodnih surovin in splošnem upadu optimizma v svetovnem gospodarstvu. Ne glede na slabše poslovanje družbe je EBITDA-marža v tretjem kvartalu dosegla vrednost 25 odstotkov, kar je visoko glede na zgodovino in konkurenco (relativni kazalniki vrednotenja družbe pa so še vedno nizki: P/E=6; EV/EBITDA=3, EV/Sale=0,85; P/BV=1,1 ob upoštevanju anualiziranih podatkov poslovanja).

Na svetovnih delniških trgih je pretekli teden minil v znamenju padcev cen nafte in nadaljevanja italijanskih fiskalnih tegob. Cene nafte so se v preteklem tednu spustile za približno 5 odstotkov. Evropska komisija pa je včeraj potrdila »obstoj resnega primera neizpolnjevanja obveznosti« glede italijanskega fiskalnega stanja. V skladu s fiskalnimi pravili EU morajo članice ohraniti primanjkljaj pod tremi odstotki BDP in dolg države pod 60 odstotki BDP. Države, ki presegajo to raven zadolženosti, jo morajo zadovoljivo manjšati. Pri 132 odstotkih BDP je italijanski dolg več kot dvakrat višji od mejne vrednosti EU in po mnenju komisije se ta ne zmanjšuje dovolj hitro. Negativna ocena italijanskega proračunskega načrta je sicer tudi dovolj za sprožitev postopka proti Italiji zaradi prekomernega javnega dolga. V okviru tega postopka je možna tudi finančna kazen za državo. Tako so pomembnejši svetovni indeksi na podlagi omenjenega in na podlagi političnih negotovosti pred zasedanjem G20, ki bo 30. novembra v Argentini, v zadnjem tednu izgubili približno tri odstotke vrednosti.