Celjsko delovno sodišče je še nepravnomočno odločilo, da je bila poteza razpisne komisije, ki je še pred glasovanjem članov sveta zavoda o tem, kdo naj zasede direktorski stolček v celjski bolnišnici, iz boja izločila enega od kandidatov, nezakonita. Komisija je izločila kandidaturo Branka Gabrovca, ker naj ne bi izpolnjeval vseh razpisnih pogojev, posledično je Gabrovec vložil tožbo proti bolnišnici. V celjski bolnišnici odločitve sodišča, ki še ni pravnomočna, ne komentirajo, napotili so nas na odvetniško družbo Zdolšek, ki jih zastopa v tem delovnem sporu.

Zoper sodbo se bodo pritožili

Kot je povedal odvetnik Stojan Zdolšek, so sodbo delovnega sodišča prejeli, iz nje pa je razvidno, da je sodišče ugotovilo, da je sklep sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje (SBC) o imenovanju direktorice nezakonit, in ga zato razveljavilo, bolnišnici pa naložilo ponovno odločanje o imenovanju direktorja. »Sodišče ugotavlja, da je razpisna komisija SBC sama sprejela vsebinsko odločitev glede izpolnjevanja pogojev za direktorja, kar pa naj bi bilo v nasprotju s poslovnikom sveta SBC. Takšno ravnanje je po oceni sodišča nezakonito in bi lahko bistveno vplivalo na odločitev o izbiri kandidata. Je pa sodišče kot neutemeljeno zavrnilo tožnikovo trditev, da sedanja direktorica SBC ne izpolnjuje razpisnih pogojev,« pojasnjuje odvetnik Zdolšek.

Tožena stranka, torej bolnišnica, pa je v postopku dokazala, da tožnik v resnici ni izpolnjeval pogojev za delovno mesto direktorja, zato po oceni tožene stranke odločitev o njegovi izločitvi iz postopka ni mogla biti nepravilna oziroma nezakonita, ne glede na to, kateri organ je o tem odločil, saj bi enako odločitev morali sprejeti tudi člani sveta. »Tožena stranka tudi sicer ocenjuje, da je bila za odločitev o izpolnjevanju pogojev pristojna razpisna komisija in da v njenem ravnanju ni bilo nobenih nepravilnosti. Glede na to ocenjujemo, da je odločitev sodišča nepravilna in nezakonita, in se bomo zoper sodbo v roku pritožili,« napoveduje Zdolšek.

Na ministrstvu za zdravje ne komentirajo

Spomnimo, da se je Gabrovec zoper sklep o imenovanju Guček-Zakoškove za direktorico celjske bolnišnice pritožil, ker ga je razpisna komisija sveta zavoda izločila, saj naj bi imel premalo vodstvenih izkušenj. Razpisno komisijo, ki je o tem odločala, je vodila Barbara Tiselj, v SMC strankarska kolegica Guček-Zakoškove, nekdanje poslanke in državne sekretarke na gospodarskem ministrstvu. In prav Tisljeva naj bi imela glavno besedo pri izločitvi Gabrovca, saj je, kot je povedala tudi na sodišču, o tem, da ne izpolnjuje pogojev, pridobila pravno mnenje ministrstva za zdravje.

A tega mnenja, ki naj bi ga podpisala vodja pravne službe na ministrstvu za zdravje Mojca Ramšak Pešec, v spisu ni. Zato smo za odziv prosili tudi ministrstvo za zdravje, od koder pa so nam odgovorili, da niso stranka v postopku in da postopek tudi še ni pravnomočno končan, zato konkretnega primera ne morejo komentirati. »Naj spomnimo, da sta za pravilno vodenje postopka izbire direktorja v javnem zdravstvenem zavodu odgovorna komisija in svet javnega zdravstvenega zavoda,« so zapisali. In se ob tem izognili dejstvu, da je prav Tisljeva, ki je, zanimivo, po tistem, ko je Guček-Zakoškova že zasedla direktorski stolček, dobila zaposlitev na ministrstvu za zdravje, predsedovala razpisni komisiji.