Gorenjski turistični biseri so tudi v letošnji poletni sezoni imeli izjemne rezultate. Obiskovalci pa poleg poslovnih uspehov povzročajo tudi težave. Tako se bodo morali pristojni pred novo poletno turistično sezono spoprijeti tudi z vse bolj med obiskovalci priljubljenim kampiranjem na krajih, kjer to ni dovoljeno.

Medobčinskim redarjem, ki na Bledu in v Bohinju nadzirajo tudi tovrstno početje obiskovalcev, so se tudi letošnje poletje na terenu pridružili policisti. Blejski policisti so v Bohinju zgolj v enem poletnem dnevu ugotovili sedem kršitev tujcev, ki so šotorili na kraju, kjer to ni dovoljeno ali brez soglasja lastnika zemljišča. »Po izvedenem prekrškovnem postopku so kršitelje napotili na mesta, kjer je kampiranje dovoljeno,« so zapisali na kranjski policijski upravi.

Vse več zaznanih kršitev

Številke, ki jih ugotavljajo v zvezi z nedovoljenim kampiranjem na Bledu in v Bohinju, naraščajo. Tako so po besedah vodje Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki Primoža Laha poleti pred koncem avgusta letos na območju Bleda ugotovili 59 kršitev zaradi kampiranja na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika ali posestnika, v Bohinju pa 112. »V istem obdobju lani smo ugotovili 43 tovrstnih kršitev na Bledu in sedem v Bohinju. Razlog za takšno povečanje števila evidentiranih kršitev je predvsem izvajanje poostrenih nadzorov,« opozarja Lah in dodaja, da letošnjih višjih številk ne bi mogli preprosto pripisati morebitni večji razsežnosti teh kršitev.

Tudi po ugotovitvah medobčinskih redarjev so kršitelji večinoma tujci. »Slovenci so redkeje med njimi. Največ kršitev ugotavljamo v neposredni bližini obeh jezer, Blejskega in Bohinjskega, kršitelji pa se običajno izgovarjajo, da niso vedeli za prepoved kampiranja,« pravi Lah. Zakon o varstvu javnega reda in miru za takšnega kršitelja določa kazensko globo v višini 83,46 evra. Še višja je kazen za kampiranje na nedovoljenem mestu znotraj Triglavskega narodnega parka, saj znaša 100 evrov, opozarjata predstavnica za odnose z javnostmi v zavodu Triglavski narodni park Tina Markun in vodja naravovarstvene nadzorne službe Sašo Hrovat.

Z akcijami ozaveščanja tudi nad vplive sodobnih tehnologij

»Kampiranje znotraj Triglavskega narodnega parka je dovoljeno le na za to določenih mestih, torej uradnih kampih,« opozarjata Markunova in Hrovat. Zakon o Triglavskem narodnem parku prepoveduje tudi parkiranje motornih vozil, počitniških prikolic ali motornih vozil, ki se uporabljajo za prebivanje, zunaj za to določenih mest. »Na območju parka pa ni parkirišč, ki bi bila urejena za oskrbo avtodomov ali parkiranje ponoči. Urejena mesta na območju Triglavskega narodnega parka, kjer so avtodomi lahko parkirani čez noč, so torej za zdaj le kampi. Nekatere občine imajo z odlokom o prometnem režimu urejena postajališča za avtodome, na primer Bovec in Bohinj, a so ti zunaj območja narodnega parka,« opozarjata.

Lani so v Triglavskem narodnem parku izdali 1270 opozoril in izrekli 387 glob, največ prav zaradi nedovoljenega parkiranja in kampiranja zunaj urejenih kampov. »Po izkušnjah naravovarstvenih nadzornikov na terenu se kršitelji zavedajo, da niso ravnali prav, opozorila nadzornikov večinoma zadostujejo, da prenehajo s kršitvijo,« pravita sogovornika iz TNP. Hrovat je na eni od sej sveta zavoda opisal tudi eno od srečanj s tujim kršiteljem. Ta je nadzorniku pokazal tujo aplikacijo na mobilnem telefonu, kjer je bilo mesto v osrčju Triglavskega narodnega parka, kamor si je postavil šotor, označeno kot dovoljeno za kampiranje.

Sodobna tehnologija je močno razširila možnosti obveščanja med iskalci mest za kampiranje, priznavata sogovornika. Prav zato pa se v zavodu trudijo, da z nadzorom na terenu, izobraževanji in osveščanjem usmerjajo obiskovalce in jih informirajo o pomenu varstva narave, s tem pa preprečujejo kršitve in negativne vplive na naravo. Tudi Lah meni, da se je treba s to težavo spoprijeti predvsem s preventivnimi akcijami informiranja obiskovalcev ter poostrenim nadzorom vseh pristojnih služb – policije, redarstva in parkovnih nadzornikov.