Posledice podnebnih sprememb se med drugim kažejo skozi ekstremne vremenske dogodke, kot so na primer toče in neurja, ki imajo za posledico poplave, zdrse tal, požare in podobno.

V Zavarovalnici Triglav so spomnili, da so tovrstni naravni pojavi nekaj običajnega in ni mogoče z gotovostjo trditi, da so zgolj posledica podnebnih sprememb. Izpostavljajo pa, da imajo lahko ti dogodki pomembne finančne učinke na gospodarstvo države, saj neposredno vplivajo na posameznike in podjetja. Za dogodke, ki so posledica podnebnih sprememb, je značilno predvsem to, da se pojavljajo na neobičajnih krajih ali v neobičajnih časovnih obdobjih - denimo suše, kjer jih nikoli prej ni bilo, zmrzal na začetku junija ali poplave sredi decembra, so izpostavili v Zavarovalnici Triglav. Zato gre še pogosteje za dogodke, ki jih zavarovanec ne vključi v zavarovalno pogodbo.

V zavarovalnici Adriatic Slovenica so medtem povedali, da ponujajo razne oblike zavarovanj, ki krijejo nevarnosti, ki izvirajo iz naravnega okolja. »Tako npr. v okviru požarnega zavarovanja, s katerim zavarujemo osnovna sredstva podjetja, že v okviru osnovnih nevarnosti krijemo nevarnosti viharja, toče in strele, s posebnim dogovorom pa tudi poplavo, vdor meteorne vode, zemeljske in snežne plazove ter škode zaradi obilnih količin oz. teže snega,« so pojasnili.

Poleg kritja škod na samem premoženju zavarovancem ponujajo tudi kritja za pokrije stroškov poslovanja, ki jih podjetja ne bi mogla pokriti v primeru prekinitve obratovanja zaradi delovanja teh nevarnosti.

Premije za obravnavana zavarovanja se sicer razlikujejo glede na panogo, s katero se podjetje ukvarja, vrsto zgradb, velikosti, v primeru poplav je odvisna tudi od lokacije, zato je lahko razpon zavarovalne premije precejšen, so pojasnili v Zavarovalnici Triglav. »Lahko rečemo, da se zavedanje zavarovancev, da imajo svoje premoženje ustrezno zavarovano, povišuje. Opažamo pa, da se nekateri zavarovanci odločajo za zavarovanja s prenizkimi zavarovalnimi vsotami,« so medtem pojasnili v Adriatic Slovenici. Dodali so še, da kljub vse pogostejšim naravnim katastrofam v zadnjih letih premije pri njih ostajajo nespremenjene.