Gospodarsko rast bo še naprej poganjalo predvsem domače povpraševanje, ki raste na račun višjih plač in zaposlenosti. Vendar pa večjo rast zavira šibkejše globalno povpraševanje, višje cene nafte in trgovinske napetosti.

V maja objavljeni gospodarski napovedi je denarni sklad za leto 2018 predvidel, da bo bruto domači proizvod (BDP) narasel za 2,6 odstotka, v prihodnjem let pa za 2,3 odstotka.

Večina kratkoročnih tveganj, ki bi lahko ogrozila gospodarsko rast Evrope, je sicer povezanih s trgovinskimi napetosti. Na srednji rok, pa bi lahko rast zaviralo predvsem premalo izvedenih strukturnih reform in proračunskih prilagoditev.

Med negativnimi dejavniki na gospodarsko rast je IMF navedel še odhod Velike Britanije iz EU.