»Prostori v naši ambulanti so bistveno premajhni za normalno delo. Tudi v čakalnici sedimo skupaj zdravi in bolni ljudje, saj ni ločenih prostorov,« je povedal Viljem Bašelj. »Sprva smo bili občani proti koncesiji. A smo v teh letih nekako pridobili zaupanje do zdravnice. Sam moram pogosto k zdravnici, saj zaradi številnih bolezni jemljem več kot deset zdravil na dan. Toda zdaj sploh ne vemo, kaj bo, saj nam nočejo povedati niti tega, kdo bo naš novi zdravnik,« dodaja.

Irena Vester: Želim zgolj primerne prostore

Zdravnica Irena Vester, ki v šmarješki ambulanti dela od leta 2010, svojo koncesijo pa ima od leta 2013, občino že več let opozarja na neustrezne prostore. Ker skupnega jezika z občino nista našli, je sredi septembra odpovedala koncesijsko pogodbo s šestmesečnim odpovednim rokom, o tem pa ta mesec obvestila tudi paciente. Med drugim je zapisala, da se je znašla v situaciji, ko »ne smem kupiti ali urediti ambulante na kakšni drugi lokaciji, v sedanjih premajhnih prostorih pa ne morem več delati, saj kršim veljavne predpise, za kar nisem več pripravljena nositi odgovornosti«.

Po njenih besedah je občino na hudo pomanjkanje prostora za strokovno delo in za opravljanje referenčne ambulante prvič opozorila v marcu 2016, ko je oddala poročilo o delovanju ambulante za leto 2015. »Neprimeren je že sam sprejemni prostor, ki je skupen tako za sprejem in naročanje pacientov, za shranjevanje arhiva, kartotek, prevezovanje ran, snemanje EKG. Na voljo imamo le ta sestrski prostor in ambulantni prostor. Potrebovali bi vsaj tri povezane prostore,« pravi Vestrova in ob tem poudarja, da je pomanjkanje prostora edini razlog za odpoved koncesijske pogodbe, nikoli pa njena prioriteta ni bila selitev kamor koli drugam, kot ji to očita županja.

Občina: Prostori ustrezajo normativom

»Avgusta sem županji in direktorju občinske uprave jasno povedala, da ne želim v nakup lastnih prostorov. To je zame velik strošek in tudi veliko tveganje, za to bi morala zagotoviti okoli 150.000 evrov. Povedala sem tudi, da si želim zgolj urejene prostore po vzoru sosednjih občin, tako glede velikosti, najemnine in ostalih pogojev. Toda županja mi je v elektronskem sporočilu napisala, da lahko kot zdravnica koncesionarka delam zgolj na naslovu, opredeljenem v koncesijski pogodbi.«

Občina trdi, da prostori ustrezajo vsem normativom, zanje je pridobila vsa uporabna dovoljenja in tudi dovoljenje zdravstvenega ministrstva. Leta 2010 je v prenovo prostorov, kjer zdaj delujejo splošna ambulanta, zobozdravstvo, lekarna in občinska uprava, vložila 304.000 evrov, od tega je od ministrstva za zdravje prejela 92.000 evrov nepovratnega denarja. Zdravnica občini med drugim očita nenamensko porabo tega denarja, kar županja Bernardka Krnc odločno zavrača in utemeljuje z ugotovitvami komisije za preprečevanje korupcije ter računskega sodišča, ki nepravilnosti nista ugotovila.

Stare kartoteke na hodniku, infektivni odpadki pod pultom…

Po besedah Krnčeve je občina ves čas šla naproti čim boljšim razmeram za zdravstveno oskrbo pacientov. Med drugim je januarja za potrebe referenčne ambulante uredila dodaten prostor na drugi strani čakalnice, ki pa je še vedno prazen. Vestrova priznava, da je prostor pod stopnicami, velik devet kvadratnih metrov, res želela, toda ne za opravljanje referenčne ambulante, saj je za to neprimeren, ampak za shranjevanje cepiv, medicinskih odpadkov in podobno.

Infektivne odpadke zdaj hrani kar v omari v ambulanti, za kar si je »prislužila« prekrškovni postopek zdravstvene inšpekcije. Za shranjevanje cepiv sicer ima ustrezen hladilnik, toda zanj nima primernega prostora in stoji kar v čakalnici. Zato, denimo, cepiva za gripo z Nacionalnega inštituta za javno zdravje letos sploh ni dobila. Tudi za arhivsko zdravstveno dokumentacijo ni prostora, omara s kartotekami je tako postavljena ob vhodu v čakalnico.

Kakor koli, več kot 1800 opredeljenih pacientov bo s 1. aprilom dobilo novega zdravnika za poln delovni čas. Krnčeva ob tem dodaja, da očitke jemlje kot napad nanjo osebno, čeprav trdi, da z zdravnico nimata nikakršnih osebnih konfliktov. »K njenemu strokovnemu delu nimam pripomb. Je pa zadeva prav gotovo politično motivirana,« je prepričana Krnčeva, ki se letos poteguje za četrti županski mandat. Zdravnica njen očitek odločno zavrača, češ da na neprimerne prostore opozarja že več let.