Slab milijon bo vložek kranjske občine, ki s to čistilno napravo dejansko omogoča širjenje kanalizacijskega omrežja oziroma rešuje ekološki problem naselij, ki jih bodo lažje priključili na šenčursko, kot bi jih na dokaj novo centralno kranjsko čistilno napravo. Gre za naselje Hrastje, ki se je pred leti odcepilo od šenčurske občine in se pridružilo kranjski. V Kranju dolgo niso našli denarja za udeležbo pri tem projektu, ki je imel v preteklosti težave tudi zaradi odstopa občine Medvode od naložbe, ki pa je zdaj tudi finančno potrjena. »Z mediacijo nam je uspelo rešiti probleme z občino Medvode, zdaj pa je s podpisom pogodbe h gradnji pristopil še Kranj, kar zaokroža izredno pomembno naložbo, ki je koristna za južni del naše občine,« je povedal župan Šenčurja Ciril Kozjek.

V prihodnjih treh letih naj bi tako v Kranju (Čirče, Hrastje) kot na celotnem območju Šenčurja imeli kanalizacijo in s tem tudi izkoriščeno čistilno napravo, ki je skupno stala 2,7 milijona evrov. Poskusno bo začela obratovati prihodnji mesec. Nesporno je čistilna naprava velikega pomena za okolje ter za občino Šenčur, ki sicer na Gorenjskem spada med najuspešnejše manjše občine prav zaradi uspešnega reševanja na področjih, ki občane najbolj zanimajo (šolstvo, otroško varstvo…), in ene največjih poslovnih con ob gorenjski avtocesti. šu