Danes bodo v Postojni v hotelu Jama izbrali še zadnjega finalista za naziv zlata gazela 2018. Primorsko-notranjska regija je od leta 2001 prejela štiri bronaste gazele, tri srebrne in eno zlato. Za zlato gazelo je bilo leta 2008 prepoznano podjetje Instrumentation, sicer tudi srebrna gazela 2016. Novo gazelo primorsko-notranjske regije bodo izbirali med podjetji Lingva iz Cerknice, Advansys iz Nove Gorice in Intralighting iz Šempetra pri Gorici.

Kljub zahtevnemu poslovanju in oviram sposobni rasti

»Gazele nas navdušujejo s podjetnostjo, kreativnostjo, vizionarstvom, proaktivnostjo, družbeno odgovornostjo, predanostjo in strastjo do posla. Cenimo jih kot ustvarjalce trendov in posameznike, ki so kljub čedalje zahtevnejšim pogojem poslovanja in oviram sposobni rasti,« o gazelah meni Katja Kraškovic, predsednica uprave Gea Collegea, ki je ponosna na to, da so med gazelami tudi diplomanti Gea Collegea.

Projekt Gazele, ki jim je javnost dodelila naziv »poslovni oskar«, je z leti pridobil veljavo tudi v poslovnih krogih, še posebno med prejemniki. »Prejeti nagrado je neverjeten dogodek. Razumeti nagrado in živeti zgodbo nagrade ter jo prenesti v strategijo podjetja, je umetnost,« pravi Laura Rednak, izvršna direktorica Plastike Skaza, zlate gazele 2014. Nagrada jim je prinesla ogromno socialnih in ekonomskih prednosti predvsem v Sloveniji. »Začeli smo se povezovati, deliti zgodbe ter sprejemati dragocene izkušnje preteklih gazel. Odpirati so se nam začele odlične poslovne priložnosti, s katerimi še danes dokazujemo, da znamo tudi v Sloveniji podjetja stopiti skupaj in si pomagati. Slovensko gospodarstvo ima neverjetne priložnosti in samo od nas je odvisno, kako bomo znali to izkoristiti in ponesti v svet.«

Priložnost za lastno oceno in za nove odločitve

Gazele so predstavljale svetlo točko in spodbudo tudi v času gospodarske krize. »V teh časih se mi zdi, da je v svetu zaradi nastale finančne situacije zavladalo nekakšno nezaupanje. Dogodki, kot je projekt gazele, pa so za podjetnike priložnost za lastno oceno in hkrati za nove odločitve. Tudi v našem podjetju je tako. Odločili smo se že, nagrada pa nam je dala dodaten zagon, nekakšno spodbudo za nove izzive,« je povedal Rok Uršič, direktor Instrumentation Technologies, leta 2008 ob prejemu naziva zlata gazela, ob tem pa dodal, da v življenju nasploh, kot tudi v poslu, potrebujemo majhne vsakodnevne zmage. »Te nas vodijo do napredka. In če so navdahnjene z veliko mero entuziazma in energije, potem uspeh ne more izostati. Tudi s projektom Gazela je tako.«

Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada, pravi, da izbor najboljših podjetij v okviru projekta Gazela zagotovo kaže, da Slovenija premore izjemna podjetja, ki so sposobna tudi v najhujših gospodarskih časih hitro reagirati na spremembe, najti priložnost in osvajati trge tudi takrat, ko so konkurenti že davno obupali. »Hitro rastoča, fleksibilna in inovativna podjetja so dokaz, da so priložnosti tudi takrat, ko jih vsi drugi spregledajo, zato se morajo mladi podjetniki priučiti njihovega načina odprtega, ustvarjalnega in pozitivnega razmišljanja.«