Predstavitev Gorenjske gazele 2018 – MEBOR, d. o. o.

Podjetje Mebor ponuja posamezne vrhunske stroje za razrez lesa in celovite avtomatizirane linije za razrez lesa. Direktor Boris Mesec je prvo žago za lastne potrebe oblikoval in izdelal leta 1982 ter zaradi zanimanja začel proizvodnjo. Po ustnem priporočilu zadovoljnih kupcev se je podjetje s slovenskega trga prebilo še na hrvaškega in avstrijskega. Danes 95 odstotkov izdelkov prodajo v tujini in so prisotni po vsem svetu. V družinsko podjetje so tesno vpeti trije sinovi, soproga, sestra in brat. Boris Mesec poudarja pomen lastne obdelava lesa in stalnih izboljšav strojev, kar je skupaj z razvojno naravnanostjo konkurenčna prednost podjetja, ki v razvoj vloži do petino prihodkov od prodaje. Poleg naložb v večje projekte se v podjetju usmerjajo v razvoj bolj specifičnih strojev na področju skodlarstva, furnirja in izolacijskih materialov. (več o podjetju)

Utemeljitev metodološke komisije

»Družinsko podjetje Mebor dokazuje, da danes ni več razlike med velikimi in majhnimi, temveč le še med hitrimi in počasnimi. Svoje žage oblikujejo po potrebah kupca: cilj podjetja je strankam dostaviti hitrejšo žago, ki potrebuje manj sredstev za delovanje, in pri tem biti med konkurenti najbolj inovativni.

Osredotočenost na dve bistveni funkciji podjetja, trženje in inoviranje, se odraža v dinamični rasti. V petih letih so v Meborju prihodke iz prodaje podvojili – s 6 na skoraj 12 milijonov evrov prometa. Dodana vrednost kolektiva s 40 sodelavci v letu 2017 pri tem znaša izjemnih 98.500 evrov na zaposlenega. Med 50 podjetji v svoji dejavnosti v istem letu dosegajo daleč največji dobiček – 1,85 milijona evrov – ter visoko nadpovprečno, 38-odstotno donosnost kapitala.

Prodajo v podjetju, ki zgledno gradi sistem medgeneracijskega nasledstva, načrtno internacionalizirajo. Na vseh celinah so zgradili mrežo referenčnih uporabnikov in prodajnih partnerjev. Verjamejo v sodelovanje in se v poslih povezujejo tudi s slovenskimi podjetji. S tem, da jih konkurenca kopira, se ne obremenjujejo: »Bolje da oni nas kot mi njih.« Četudi svojih rešitev še ne ščitijo s patenti, o tem razmišljajo za prihodnost.

Podjetje Mebor z odlično boniteto A1++, v katerem med tri glavne vrednote štejejo delavnost, medsebojne odnose ter dobro plačilo za opravljeno delo, je metodološka komisija izbrala za gazelo gorenjske regije 2018.«

Drugi nominirani podjetji

LOGAR TRADE, d. o. o.

Temelje podjetja Logar Trade je postavil oče sedanjega lastnika in direktorja Zdravka Logarja, ki je leta 1979 odprl obrtno delavnico, v kateri so izdelovali čebelarske tehtnice in drugo opremo za Medex, ki je bil dolgo časa edina stranka. Večja naročila za čebelarstvo so začeli pridobivati v letih od 1993 do 1995, ko so morali izboljšati postopke dela in kakovost izdelkov, ki ni ustrezala zahodnim trgom. Ključna odločitev za hitro rast je bila usmeritev na izdelke z večjo dodano vrednostjo, nadaljnjo rast in širitev na svetovni trg pa jim je omogočil ugled med čebelarji. Od čebelarjev dobijo največ povratnih informacij in idej za izboljšanje izdelkov, sicer pa je podjetje nasploh usmerjeno v inovacije. V družinsko podjetje, ki ga vodita direktor in njegova soproga, se vključujejo vsi trije otroci, ki bodo sčasoma prevzeli ključne funkcije v njem.

MLINO TURIZEM, d. o. o.

Podjetje Mlino turizem d.o.o. je direktor Gregor Sebanc skupaj z očetom, bratom in materjo odkupil od prejšnjega najemnika pred šestimi leti. V najem so v domačem kraju vzeli že utečeno gostilno Penzion Mlino, ki s svojo edinstveno lego ob Blejskem jezeru že skoraj stoletje privablja goste od vsepovsod. Za enega večjih uspehov si v podjetju štejejo sistematično povezovanje s ponudniki sob v neposredni okolici. Z okoljem, iz katerega izhaja vsa družina, imajo nasploh tesne vezi. Podpirajo lokalne organizacije, gledajo pa tudi širše po svetu. Po prevzemu gostilne so spremenili poslovni model in ukinili del ponudbe (na primer malice, omejili sprejem večjih skupin), da so se lahko bolj osredotočili na kakovost. Turistična dejavnost je na Bledu zelo uspešna; delavci v turizmu pričakujejo, da se bo ob ustreznih ukrepih občine in države (obvoznica, ureditev infrastrukture) takšen trend še nadaljeval. Podjetje je pri dolgoročnem razvoju vezano na najemodajalca, s katerim pa zelo dobro sodelujejo.