Zadnji regijski izbor najboljših najhitreje rastočih gazel od skupno šestih bo letos tako kot lani potekal v primorsko-notranjski regiji, tokrat v Postojni v hotelu Jama. Po prejetih najvišjih priznanjih se primorsko-notranjska regija lahko morda primerja s podravsko-pomursko regijo. Podjetja so v 17 letih izborov prejela tri bronaste gazele, tri srebrne in eno zlato. Za zlato gazelo je bilo leta 2008 prepoznano podjetje Instrumentation Technologies, sicer tudi srebrna gazela 2016. Zadnji večji uspeh je doseglo podjetje Sitor, lanska regijska gazela, ki je bila prepoznana za srebrno gazelo. Srebrna gazela iz te regije je bilo še podjetje SMT, bronasta pa Fluid, SEC in ORO MET.

Rast prodaje izboljšali za 125 odstotkov

Po indeksu rasti prodaje med letoma 2012 in 2017 je sto najhitreje rastočih gazel primorsko-notranjske regije ustvarilo 1847 novih delovnih mest, kar predstavlja 63-odstotno rast, medtem ko je bilo v regiji v enakem obdobju ustvarjenih 5566 novih delovnih mest, kar pomeni 10-odstotno rast. Delež novih delovnih mest, ki jih je ustvarila stoterica najhitreje rastočih gazel in znaša dobrih 33 odstotkov vseh na novo ustvarjenih delovnih mest v regiji, je nekoliko manjši kot v drugih regijah, manjši delež je imela samo še osrednjeslovenska stoterica, in sicer dobrih 28 odstotkov, toda številčno gledano je ta regija, ki je sicer največja, ustvarila največ mest med regijami – 4780. Z največjim deležem novo ustvarjenih delovnih mest v regiji, ki znaša kar 68 odstotkov, se lahko pohvali gorenjska stoterica najhitreje rastočih.

Stoterica najhitreje rastočih v primorsko-notranjski regiji je rast prodaje izboljšala za 125 odstotkov, medtem ko so dodano vrednost vrednost okrepili za 98 odstotkov. Rast prodaje je v celotni regiji zrasla za 19 odstotkov, dodana vrednost pa za 24 odstotkov.

Najvišje na seznamu je novogoriško podjetje A.B.C.

Podjetja s seznama stotih najhitreje rastočih podjetij primorsko-notranjske regije prihajajo tako kot lani iz 19 občin. Največ podjetij ima sedež v občini Koper, in sicer 24, kar je pet več kot lani, iz Ajdovščine jih prihaja 17, iz Nove Gorice 10, iz Postojne šest ter po pet iz Tolmina in Ilirske Bistrice.

Na prvo mesto seznama sto najhitreje rastočih se je letos s petega mesta zavihtelo podjetje A.B.C., d. o. o., iz Nove Gorice, ki deluje na področju avtomobilizma. Sledijo mu podjetja C-Astral iz Ajdovščine ter koprski podjetji T-momo in Rheus logistika, ki jih na pričujočem seznamu lani še ni bilo. Na peto mesto pa se je s 35 mesta povzpelo podjetje Oro orodjarna iz Pivke.

Z najboljšim čistim poslovnim izidom v lanskem letu pa se lahko pohvalijo podjetja Postojnska jama, d. o. o., Titus, d. o. o., Dekani iz Kopra, Seven refractories iz Divače in Kolektor Koling iz Idrije.