Konec leta 2015 se je Janković znašel v središču pozornosti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), ki je preverjal sume jemanja podkupnin in zlorabe položaja. V prisluhe so ujeli tudi pogovor Jankovića s farmacevtko, od katere naj bi v zameno za zaposlitev v Ljubljanskih lekarnah pričakoval spolne usluge. A je marca letos zahteva za sodno preiskavo padla v vodo po tistem, ko so sodišča odločila izločiti prisluhe iz dokaznega gradiva. Tožilka je namreč, kot so presodila sodišča, zamudila rok za vložitev zahteve za sodno preiskavo.

Ker pa naj bi po navedbah farmacevtke dva kriminalista NPU poskušala od nje izsiliti izpovedbo za potrebe kazenskega postopka zoper Jankovića, nezakonito vstopila v njeno v stanovanje in jo brez potrebe ter nezakonito odpeljala na zaslišanje na NPU, je Kozinc tedaj prevzel zastopanje ženske in zoper kriminalista vložil ovadbo.

To, da je prevzel zastopanje farmacevtke ob tem, da že dolga leta opravlja odvetniške storitve za Mestno občino Ljubljana (Mol), je tedaj v javnosti sprožilo komentarje. Takratni državni sekretar Darko Stare se je odločil Odvetniško zbornico Slovenije opozoriti na to in zaprositi za njihovo stališče, ali takšno ravnanje lahko predstavlja konflikt interesov oz. je v nasprotju z zakonom o odvetništvu ter odvetniškim kodeksom.

Komisija: Do konflikta interesov ni prišlo

Zakon o odvetništvu namreč med drugim določa, da je odvetnik dolžan zavrniti zastopanje, če v isti zadevi zastopa nasprotno stranko, če je nasprotno stranko zastopal odvetnik, ki dela v isti odvetniški pisarni ali je kot zaposleni odvetnik, odvetniški kandidat ali pripravnik delal pri odvetniku, ki je zastopal nasprotno stranko.

Kozinc je v leto dni trajajočem postopku na odvetniški zbornici, ki ga je prevzela zbornična komisija za etiko, utemeljeval, da resda zastopa občino, Jankovića pa v nobeni zadevi in občina ter župan nista isto. Nasprotno je Stare poudarjal, da je osumljeni kaznivega dejanja župan Mola in s tem tudi predstavnik in zastopnik občine.

Komisija za etiko je na koncu pritrdila Kozincu, da s prevzemom zastopanja farmacevtke ni kršil kodeksa odvetniške poklicne etike. »Odvetnik je po pooblastilu stranke vložil kazensko ovadbo zoper dva kriminalista NPU. V postopku, ki je tekel zoper župana Mol Zorana Jankovića, pa odvetnik ni prevzel zastopanja oškodovanke in v tem postopku ni zastopal nikogar,« je zapisala komisija.

Kot so zapisali člani etične komisije v mnenju, ki je v anonimizirani obliki objavljeno tudi na spletnih straneh zbornice, so na podlagi pojasnil odvetnika prepričani, da Kozinc zastopa Mol v vsebinsko povsem drugačnih zadevah in s prevzemom zastopanja farmacevtke do zlorabe informacij, ki jih je odvetnik pridobil v okviru zastopanja Mola, kot tudi obratno, ne bi moglo priti.

Kozinc je za STA še izrazil nezadovoljstvo, da je mnenje komisije za etiko objavljeno v anonimizirani obliki. Kot je dejal, ima objava takega dokumenta smisel le, če je objavljen integralno in lahko vsak bralec izlušči poduk.