Prav na pragu našega glavnega mesta Ljubljane se razprostira Ljubljansko barje. Na močvirni ravnici iz mozaika travnikov, steljnikov, njiv, jarkov in mejic, kvišku silijo nizki grički - osamelci. Udeleženci ogleda bodo pozornost usmerili na posebnosti tovrstne pokrajine, ki se dotika mesta in ima za povrh ime, povezano s močvirjem.

Kompleksnost voda in tal

Vodenje po osrednjem delu Ljubljanskega barja se bo začelo ob 16. uri pri gostišču Kolišče v Lipah, kjer bo predstavljeno, kako je Barje nastalo in kateri dejavniki so privedli do tega, da je to območje danes kulturna krajina, obenem pa ena izmed najbolj spremenjenih slovenskih pokrajin v zadnjih dvesto letih. Pot bodo udeleženci nadaljevali ob reki Iški in na njej spoznavali kompleksnost voda in tal tega območja.

Izredno visoka biotska pestrost

Sprehodili se bodo mimo najlepših še ohranjenih mokrotnih travnikov na Ljubljanskem barju, ki se ponašajo z izredno visoko biotsko pestrostjo, a zaradi neprimernega načina gospodarjenja s prostorom tudi zelo hitro izginjajo. Ustavili se bodo tudi pri Strahomerskih oknih, izvirih na meji med Barjem in vršajem, kjer na površje prihaja voda iz spodnjih plasti barjanskega vodonosnika, ter pot zaključili v vasi Podkraj, kjer nad kraškim izvirom Šentjanž stoji cerkvica sv. Janeza Krstnika.

Ogled je brezplačen, obvezne pa so prijave na e-naslov izobrazevanje@mao.si.