Delež škode gospodarske kriminalitete v celotni kriminaliteti se je v primerjavi s prvim polletjem 2017 zmanjšal s 83,6 na 67,7 odstotka in je bil najnižji v zadnjih petih letih.

V medletni primerjavi je med gospodarskimi kaznivimi dejanji poraslo predvsem število kaznivih dejanj ponarejanja listin (s 151 na 451), goljufije (s 104 na 188) in kršitev temeljnih pravic delavcev (743 na 934).

Teh kaznivih dejanj, ki vključujejo neplačila prispevkov, kršenja prepovedi nadurnega in nočnega dela, kršenja varstva delavcev zaradi nosečnosti in starševstva ter pravil o plačah in drugih prejemkih, je bilo sicer tudi največ v strukturi obravnavanih kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete.

Najbolj sta se je zmanjšali števili zlorab položaja ali uradnih pravic (s 106 na 37) in zlorab položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (z 278 na 153).