Podjetja, ki so doslej vsako leto sodelovala v raziskovalnem projektu Zlata nit, so BDO revizija, Blažič, robni trakovi, Četrta pot, Elvez in Mimovrste. Preverili smo, kaj jih je enajst let zapored spodbudilo k prijavi in kakšne prednosti jim prinaša vpogled v oceno odnosov med organizacijo in zaposlenimi.

»Primerjava rezultatov skozi čas nam omogoča enostavno spremljanje razvoja naše organizacijske kulture in počutja zaposlenih. Možnosti izboljšav zaznamo hitreje in jih rešujemo učinkoviteje,« poudarja direktorica podjetja Mimovrste Lea Benedejčič. Podobno menijo tudi v BDO reviziji in Elvezu.

Ocena stanja za prihodnje izboljšave

»Ohranjanje zadovoljstva zaposlenih in vzdrževanje kakovostne komunikacije med vodstvom in posameznim zaposlenim ter med zaposlenimi samimi je za nas izjemno pomembno. Zato je vsakoletno preverjanje prek Zlate niti res zlata vredno,« dodaja Simona Petrič, direktorica Elveza. Jasno je: izkupiček je višji, ko so ljudje z delom, medsebojnimi odnosi, pogoji dela in ustreznim nagrajevanjem zadovoljni.

Neodvisno in objektivno spremljanje zadovoljstva zaposlenih, priložnost za oceno realnega stanja klime in odnosov med zaposlenimi, motivacija za izboljšave in iskanje novih možnosti, vključevanje zaposlenih – vse to so prednosti, ki podpirajo vsakoletno sodelovanje. Mateja Vrankar, direktorica podjetja BDO revizija, pravi, da vsako leto skupaj z zaposlenimi analizirajo odgovore ter poskušajo poiskati rešitve in izboljšave na tistih področjih, ki so jih zaposleni ocenili slabše, kot bi vodje želeli. Skozi podoben proces gredo tudi v Mimovrste in Elvezu.

S sodelovanjem tudi do mednarodnih priznanj

Podjetju Mimovrste je Zlata nit v veliko pomoč pri prepoznavanju in opazovanju učinkovitosti zaposlenih ter njihovem povezovanju. »Medsebojno razumevanje in pomoč med sodelavci sta temelja naše poslovne kulture,« pravi Benedejčičeva. Na osnovi ugotovitev lažje načrtujejo dogodke za zaposlene ter jih lahko bolje prilagodijo njihovim željam in potrebam.

Večja zavzetost zaposlenih za doseganje ciljev družbe, večja pripadnost in želja po zagotavljanju odličnih storitev pa so rezultati dolgoletnega sodelovanja BDO revizije. »Zaradi odličnih in zavzetih zaposlenih v Sloveniji in drugod po svetu smo BDO pred kratkim že drugič v treh letih prejeli nagrado network of the year, ki jo podeljuje International Accounting Bulletin,« poudarja Vrankarjeva.