Mednarodne strokovnjake, ki bodo plenarno predstavili ključne izzive, obstoječe rešitve in predloge, bodo angažirali na delavnicah drugi dan konference. Predstavili bodo tudi ukrepe države pri podpiranju digitalizacije malih in srednjih podjetij. Ključna ciljna skupina prvega dne so strateško usmerjeni vodje podjetij.

Udeleženci bodo lahko spoznali, kaj morajo znati sodobni vodje v podjetjih, kar zadeva digitalizacijo, in katere dodatne viharje jim prinaša spremenljivo gospodarsko okolje 21. stoletja. Poleg tega bodo seznanjeni s tem, kateri so konkretni tekoči in načrtovani ukrepi države in podpornega okolja na področju digitalizacije, spoznali bodo smernice EU pa tudi dobre prakse podjetij Yaskawa in Polycom. Poslušali bodo tudi o tem, kaj so ključni izzivi v Sloveniji, kot jih vidijo vodje gospodarskih združenj, seznanili pa se bodo s primeri, kako Nemci uvajajo in promovirajo digitalno transformacijo v mala in srednja podjetja ter kako so se Danci partnersko (podjetja in raziskovalci) lotili uvajanja in usposabljanja za digitalno transformacijo in tudi kako to delajo Estonci.