Svetovno priznana podjetja, kot so Google, Boeing in Xerox, ki v očeh javnosti visoko kotirajo kot okolje, v katerem je dobro delati, imajo jasno vizijo in strategijo, kako v znamčenje vključiti zaposlene, pravi strokovnjakinja za odnose z javnostmi Alenka Vidic. Med iskalci zaposlitve so prepoznana kot bazen najboljših kadrov in omogočajo edinstveno delovno izkušnjo, ki ima smisel tako za posameznika kot za družbo. Več težav imajo podjetja, ki so manj (pre)poznana, zaradi česar imajo veliko težavo privabiti nove zaposlene – tudi talente. Tehnološka podjetja so še pod dodatnim pritiskom: tehnični kadri so potrebni skoraj v vsaki industriji, njihovo število pa je še bolj omejeno kot pri drugih profilih.

Zaposleni iščejo odprto komunikacijo in širši smisel

Zgodba znamčenja ni preprosta, ugotavlja Vidičeva, zahteva vključevanje in sodelovanje različnih oddelkov: od vodstva do kadrovskega, marketinškega, komunikacijskega oddelka in drugih. A ustvarjanje znamke delodajalca, ki je za obstoječe ali bodoče zaposlene zanimiv ter privlačen, mora biti najprej celostna strateška usmeritev podjetja, pravi Vidičeva. Izkušnje podjetij, ki so pri znamčenju nadpovprečno uspešna, izpostavljajo dvoje: odprto in neposredno komunikacijo o vsem, kar je povezano z delovnim mestom in delovnimi nalogami, ter širši smisel in pozitiven vpliv vsega, kar podjetje in zaposleni delajo, na svet okoli njih.

Podjetja delajo privlačna tudi izzivi. Vse bolj se izkazuje, da samo prepoznavnost podjetja na trgu ni več dovolj dober razlog, da bi podjetje k sebi privabilo najboljše zaposlene. Kar naredi podjetje dovolj privlačno za (bodoče) zaposlene, so v prvi vrsti izzivi, ki jih delovno okolje ponuja.