Starši velikokrat sami opazijo, da je njihov otrok drugačen, pa si ne upajo vprašati za nasvet in niti ne vedo, koga vprašati, ugotavlja Jasna Lampe, ravnateljica OŠ 27. julij Kamnik, kjer imajo z obravnavo otrok s posebnimi potrebami 35-letne izkušnje in močan tim usposobljenih strokovnih specialnih pedagoških kadrov. Zaradi obojega in prepričanja, da je mogoče v zgodnjem usmerjanju teh otrok narediti veliko več, so v tednu otroka na šoli ustanovili svetovalni tim, ki bo enkrat na mesec na voljo prav staršem, ki so zmedeni in nebogljeni, ko se srečujejo s prvimi težavami otrok s posebnimi potrebami.

Svetovalni tim sestavljajo specialna pedagoginja, socialna pedagoginja, logopedinja in psihologinja. »Starši pogosto predolgo oklevajo, si zatiskajo oči in nočejo sprejeti, da njihov otrok enostavno ne zmore. Takrat ne delajo v korist otroka, saj mu težave, nesprejetost pri sošolcih, večni neuspehi… začno povzročati dodatne težave in frustracije,« poudarja Jasna Lampe. Kot še pravi, lahko temu botruje tudi premajhna seznanjenost staršev s tem, da imajo tudi ti otroci prihodnost, da prav tako lahko pridejo do nekega poklica, da sicer morda nikoli ne bodo zdravniki in pravniki, bodo pa zato lahko pridni rokodelci, ki bodo uspešni v svojem poklicu.

Dolgoletne izkušnje

Poleg vzgojno-izobraževalnega programa za nižji izobrazbeni standard in posebnega programa vzgoje in izobraževanja na Osnovni šoli 27. julij že zdaj ponujajo tudi mobilno specialno pedagoško pomoč otrokom s posebnimi potrebami v vrtcih in večinskih osnovnih šolah občin Kamnik in Komenda ter tudi širše. Tudi na podlagi teh izkušenj in izmenjave informacij z institucijami, ki obravnavajo otroka od rojstva naprej, so se dokopali do spoznanja, da je na tem področju še vedno veliko nedorečenega in odprtih še veliko vprašanj, ki bi jih lahko pomagal zapolniti tudi njihov strokovni tim.

»Pri starših je pogosto razkorak med pričakovanji in realnostjo tisti, ki vzbuja razočaranje in strah, ko na primer ugotovijo, da je njihov otrok drugačen od tistega, kar so pričakovali, da ima posebne potrebe, ki jih ne bo mogel zadovoljiti na takšen način kot večina otrok,« pravi Jasna Lampe in doda, da veliko staršev takrat »zmrzne« in ne ve, kako naprej. Ob tem pa se ne zavedajo, da to pravzaprav ni konec sveta, ampak da je od njih samih v največji meri odvisno, kako hitro bodo otroka sprejeli takšnega, kot je, in mu po svojih močeh in s pomočjo za to izobraženih ljudi kar najhitreje in najbolje pomagali na poti odraščanja in izobraževanja.

Svetovalni tim je zagotovo ena izmed možnosti, ki jim bo lahko marsikaj olajšala. Odprti bodo vsak tretji četrtek v mesecu od 17. do 19. ure v prostorih OŠ 27. julij, Tomšičeva ulica 9, Kamnik. V tem času bodo dosegljivi tudi na telefonski številki 070 85 00 82. Starši iz vse Slovenije bodo lahko z obiskom ali klicem dobili brezplačno vse potrebne informacije s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, pomoč pri iskanju podpore in virov za reševanje kompleksnih težav in ne nazadnje o samih otrocih s posebnimi potrebami.